Cevaplar

2012-11-18T17:59:01+02:00

Sanat, bir ülkenin yüksek uygarlık düzeyine ulaşması için, çıkması gereken merdivenin basamaklarından biridir. Bu merdivenin sonunda, ülkenin geleceği yatar. Bu sona ulaşmak için, tüm halk el ele çalışmalıdır.

Sanat, toplumdaki en önemli unsurlardandır. Sanata gereken değeri vermeyen ülkelerin sonu vahimdir. Atatürk; ‘ Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.’ Bu sözden, milletin temel yapısını sanatın oluşturduğunu anlıyoruz. Sanatsız bir millet ilerleyemez, çağa ayak uyduramaz ve böylelikle de diğer ülkelerin sömürgesi altına girmek zorunda kalır. Her devlet, toplumda iz bırakan ve unutulmayan kişiler adına heykeltıraş yaparak duygularını sanatla ortaya koyar. Ünlü besteci Beethoven, ölmeden önceki son senfonisini çok sevdiği babası adına yaparak, hissettiği duyguları açığa vurmuştur.Yazının Devamı: http://www.renkliweb.com/kultursanat/ataturk/sanatsiz-kalan-bir-milletin-hayat-damarlarindan-biri-kopmus-demektir-atasozunun-aciklamasi.html#ixzz2Cafbvgy4 

3 2 3
2012-11-18T18:02:32+02:00

Bir insan topluluğunu millet yapan en önemli nitelik, bireyler arasındaki dil, din, tarih, amaç ve kültür bırliğidir İnsanlar bunları paylaştıkları ölçüde kendilerini içinde yaşadıkları toplumun bir parçası olarak görürler İnsanları birbirlerine hem gönülden, hem zihinden bağlarlar İşte ait olma duygusu dediğimiz şey böyle oluşur Ortak kültür sayesinde bu duygu gelişir, güçlenir Ortak kültür, bir milletin örf ve adetleri, destanları, sözlü ve yazılı edebiyatı ile sanatçının toplamı olarak ortaya çıkar Kanımca Atatürk'ün söylediği cümle içindeki "sanat" sözcüğü, genel anlamda kullanılmıştırYani büyük olasılıkla kültür kavramı kastedilmektedir Ama yine de, özellikle sanat boyutunu ele alacak olursak bir ulusun varlığını sürdürmek için ihtiyaç duyduğu en önemli besinin sanat olduğunu söyleyebiliriz
Sanat, insanları yaratıcılığa ve üretkenliğe teşvik eder Ortaya çıkan sanat yapıtları bir yandan o ulusun yaratıcılığını temsil ederken; bir yandan da ulusal gurur vesilesi olurlar Ayrıca sanat, toplumsal olayları yorumlamak için farklı bir bakış açısı sunmaktadır Bu açı çok daha toleranslı ve özgürlükçüdür Sanat katı kurallar tanımadığı için değişime ve gelişime hep açık olmuştur Dolayısıyla milletlerin tarih içinde geçirdikleri evrim, büyük ölçüde sanat sayesinde olmuştur 16 yy'da yaşanan Rönesansın etkilerinin günümüze kadar uzandığını söylemeye gerek var mı?
İşte büyük Atatürk'ün sözlerinden çıkan anlam budur Milletler sanatla, kültürle, edebiyatla beslenemezlerse yaşayamazlar Kuruyup yok olurlarYani, çağlara ayak uydurmanın ve kendini geliştirmenin yolu önce sanattan geçer Birlikte üretip, birlik içinde paylaşılan bir kültür o toplumun yaşam garantisidir

2 3 2