Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-18T18:08:45+02:00

Anadolu Beylikleri, Türklerin 1071’deki Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurdukları devletlerdir. Savaşın hemen ardından, özellikle Doğu Anadolu veGüneydoğu Anadolu'da kurulan devletlere Birinci Dönem Anadolu Beylikleri, aynı dönemde; önce Anadolu'nun batı ucunda İznik'i başkent edinen, sonradan da Haçlı Seferleri nedeniyle başkentini Konya'ya taşıyarak Orta Anadolu merkezli olarak devam eden Anadolu Selçuklu Devleti’nin zayıflaması ve yıkılmasından sonra kurulan devletler ise İkinci Dönem Anadolu Beylikleri olarak ifade edebilir.

Anadolu Selçukluları, Anadolu'daki Türkmen beylerini aşiretleriyle birlikte Bizans ve Kilikya sınırlarına yerleştirmişlerdi. Böylece Anadolu Selçukluları hem devletin sınırlarını güvence altına alıyor, hem de Türkmen beylerini denetim altında tutuyorlardı. Ama 1243'teki Kösedağ Savaşı'nda Moğollara yenilen Anadolu Selçuklu Devleti’nin Türkmenler üzerindeki denetimi zayıfladı. Bu savaşın ardından, Moğolların bir kolu olan İlhanlılar Anadolu’da denetimi ele geçirdiler. Bu süreçte uç beylikleri, önce İlhanlılara bağlı, sonra bağımsız devletlere dönüştüler. Bu beyliklerden biri olan Osmanlı Beyliği, zamanla bütün öbür beyliklerin topraklarını ele geçirdi ve bir imparatorluğa dönüştü.

0
2012-11-18T18:55:29+02:00

Bey olma durumu.Bir çeşit küçük ve ince asker battaniyesi.Devletle ilgili, devlete özgü olan, devlet malı olan, mirî 
Örnek: Beylik çeşmeden su içme. AtasözüHerkesin kullandığı, çok bilinen, herkesin bildiği, basmakalıp 
Örnek: Çaresiz yine güneyde beylik bir tatil köyüne gideceğiz. H. TanerBasmakalıp 
Örnek: Aramızdaki konuşmalar, beylik konuşmalar sınırını aşmamıştı. Y. K. KaraosmanoğluRahat yaşama.Merkeze tam bağlı olmayarak bir beyin yönetimi altındaki ülke, emirlik, emaret, mirlik 
Örnek: Sonunda bütün bu beylikler Osmanlı İmparatorluğunun bayrağı altında toplandı. C. UçukHükûmet.Bir beyin yönetimi altındaki ülke, küçük devlet: Anadolubeylikleri, Eretna Beyliği, Erdel Beyliği gibi.

0