Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-18T18:14:22+02:00

1) 40* Doğu boylamında güneş 05.20 'de doğar ise 27* doğu boylamında kaçta doğar?

 

A)  06.12           B) 04.28          C) 05.32 D) 05.07             E) 07.02  

 

2) 60* batı meridyeninde bulunan bir noktada yerel saat 11.12 iken yerel saati 08.48 olan bir noktanın boylam  değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) 96* batı           B) 24* batı              C) 24* doğu                  D) 96* doğu              E) 60* doğu  

 

3) Yeryüzü şekillerini gösteren bir haritadan aşağıdakiler- den hangisi için yararlanılamaz?

 

A) Profil çıkarma        B) Konum belirleme C) Yön bulma   D) Alan hesaplama  E)Nüfusun dağılımı  

 

4) Ekvator üzerindeki a noktasında saat 03.20 ve meridyeni de 7* doğu olduğuna göre 2442 km daha batıdaki  B noktasının saati ve meridyeni nedir?

 

A) 15* batı - 01.52 B) 15* batı - 02.35 C) 29* doğu - 01.52 D) 29* batı - 04.48 E) 15* doğu - 02.40  

 

5) Aşağıdakilerden hangisi eşyükselti eğrisinin nokta halinde gösterildiği yerlerden biridir?

 

A) Vadi tabanları B) Dağ dorukları C) Deniz kıyıları D) Göl yüzeyleri E) Dik yamaçlar  

 

6) Ülkemizin en batısındaki meridyen üzerinde saat 22.00 ve günlerden Pazartesi ise 26* batı meridyeni üzerinde  yerel saat kaçtır ve gün nedir?

 

A) 18.32 Pazar       B) 22.00 Pazartesi  C) 01.28 Salı D) 18.32 Pazartesi             E) 01.28 Pazartesi  

 

7) Haritalar yerşekillerinin biçimini gerçeğe tam uygun olarak göstermez. Haritalarda görünen gerçeğin az yada  çok benzeridir.Bu durumun temel nedeni aşağıdakiler- den hangisidir?

 

A) Yerşekillerinin karmaşık olması B) Kuşbakışı bakış sağlanmaması C) Ölçeğin küçük tutulması D) Yerkürenin kutuplardan basık olması E) Küresel yüzeyin düzleme aktarılmış olması  

 

8) 1/500.000 ölçekli bir haritada 5 cm ile gösterilen bir göl gerçekte kaç dam’dir?

 

A) 25   B) 125   C) 2.500   D) 12.500   E) 1.250.000  

 

9) 256 km lik alana sahip olan bir köyün 16 cm ile gösterildiği haritanın ölçeği nedir?

 

A) 1/40.000      B) 1/320.000         C) 1/400.000 D) 1/1.000.000             E) 1/1.600.000  

 

10) Aşağıdakilerden hangisi küçük ölçekli haritalara ait bir özelliktir?

 

A) Gösterdikleri alan küçüktür. B) Küçültme oranları azdır. C) Ayrıntıları gösterme gücü fazladır. D) Duvarda kapladıkları alan azdır. E) Paydadaki rakamları küçüktür.

 

11) Bir bölgenin haritası çizilirken öncelikle aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesi gerekir?

 

A) Haritanın kullanma amacının B) Haritanın çizim yönteminin C) Yararlanılacak işaretlerin D) Bölgenin enlem ve boylamının E) Bölgenin yükseltisinin

 

13) 40* Doğu boylamında güneş 05.20 'de doğar ise 27* doğu boylamında kaçta doğar?

 

A)  06.12           B) 04.28          C) 05.32 D) 05.07             E) 07.02

 

14) 60* batı meridyeninde bulunan bir noktada yerel saat 11.12 iken yerel saati 08.48 olan bir noktanın boylam  değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) 96* batı           B) 24* batı              C) 24* doğu                  D) 96* doğu              E) 60* doğu 15) 23 eylülde  10* doğu boylamı üzerindeki Hamburg'da  güneş saat 7.30 da doğarken 21* doğu boylamındaki Varşova'da kaçta batar?

 

A) 18.46           B) 20.14               C) 19.30                D) 17.26            E) 21.34

 

16) 150* doğu boylamında tarih 28 ekim Çarşamba saat 13.30 iken 150* batı boylamında tarih ve saat aşağıda- kilerden hangisidir?

 

A) 27 Ekim Salı, 17.30 B) 27 Ekim Salı, 09.30 C) 29 Ekim Perşembe, 09.30 D) 28 Ekim Çarşamba,09.30 E) 29 Ekim Perşembe,17,30

 

17) Türkiyenin en batı ucundan 42* daha batıda, en doğu  ucundan 36* daha doğuda bulunan bir bölgeden kaç  meridyen geçer?

 

A) 6        B) 78        C) 86        D) 97        E) 156

 

18) Aşağıdakilerden hangisi Fiziki Coğrafyanın bölümlerinden biri değildir?

 

A) Biyocoğrafya        B) Klimatoloji      C) Jeoloji D) Kartografya           E) Hidrografya

 

19) İki kutuptan eşit uzaklıktaki en uzun paralel aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) 23* 27'              B) 66* 33'         C) 90* D) 0*                     E) 10*

 

20) Uzunluğu 25.200 km olan paralel dairesi üzerindeki A  ve B noktaları arasındaki uzaklık 1400 km'dir. Buna göre A ve B noktaları arasında ne kadar zaman farkı vardır?

 

A) 2 saat 40 dakika        B) 1 saat 12 dakika C) 3 saat 20 dakika        D) 1 saat 20 dakika E) 2 saat 30 dakika

 
4 4 4
2012-11-18T18:39:07+02:00


c. Doğudaki bir noktanın yerel saati verilip, batıdaki bir noktanın yerel saati istenirse aradaki zaman farkı bulunur, doğunun saatinden çıkarılır.

Örnek: 42° D boylamındaki Siirt’te yerel saat 11:10 iken, 29° D boylamındaki İstanbul’da yerel saat kaç olur?
(42-29) X 4 => 13 X 4 = 52
11:10 – 00:52 = 10:18 İstanbul’da saat 10:18 olur.

d. Batıdaki bir noktanın yerel saati verilip, doğudaki bir noktanın yerel saati istenirse, aradaki zaman farkı bulunup batının saati ile toplanır.

Örnek: 30° D boylamındaki İzmit’te yerel saat 09:20 iken 44° D boylamındaki Iğdır’da yerel saat kaçtır?
(44-30) X 4 => 14 X 4 = 56
09:20 + 00:56 = 10:16 Iğdır’da saat 10:16 olur.

0