Planck, bir kuantumun taşıdığı enerji için; E= h.V bağıntısını kullandı.

Bohr atom modeline göre, atomun çekirdeği proton ve nötronlardan oluşurken, elektronlar çekirdek etrafındaki yörüngelerde dolanmaktadır.

Yukardakiler dogrumudur yanlışmıdır.

1.Thomson elektronun ………………… oranını hesapladı.

Boşlugu doldurunuz.

1

Cevaplar

2012-11-18T18:33:29+02:00

1-y

2-d

...........................................................................

0