Cevaplar

2012-11-18T18:49:04+02:00
Türkçede ismin hâlleri [değiştir]

Türkçede ismin beş farklı hâli vardır. Bunlar:

Yalın hâl, -i hâli, -e hâli, -de hâli ve -den hâlidir.

Hâl ekleri büyük ve küçük ünlü uyumuna göre "i" yerine "ı" veya "u" ile "e" yerine "a" harfi ile oluşturulacak şekilde değişirler.

Yalın hâl [değiştir]

Kelimelerin hâl eki almamış hâlidir. Başka dillerde nominatif olarak bilinir.

Çoğul eki, iyelik eki ya da tamlama eki almış sözcükler de yalın durumdadır.

ben sen o biz siz onlar -i hâli (belirtme hâli) [değiştir]

Sözcüklerin -i, -ı ya da -u eki almış hâlleridir. Adın belirtme durumu eki, adın sonuna geldiği sözcüğü belirtili nesne yapar. Yüklemin neyi, neleri, kimi, kimleri belirttiğini gösterir. Başka dillerde akusatif olarak bilinir.

beni seni onu bizi sizi onları

Annem bizi eve götürdü.

-e hâli (yönelme hâli) [değiştir]

Sözcüklerin -e ya da -a eki almış hâlleridir. Adın yönelme durumu sonuna geldiği sözcüğü dolaylı tümce yapar. Yüklemin bildirdiği eylemin nereye yöneldiğini gösterir. Başka dillerde datif olarak bilinir.

bana sana ona bize size onlara

Annem beni okula götürecek.

-de hâli (bulunma hâli) [değiştir]

Sözcüklerin -de ya da -da almış hâlleridir. Bu ekler sonuna geldiği sözcüğü dolaylı tümce yapar. Yüklemin bildirdiği eylemi gösterir. Hint-Avrupa dillerinde mevcut olmayan bu zamana bu dillerde lokatif de denmektedir.

 

bende sende onda bizde sizde onlarda -den hâli (ayrılma hâli) [değiştir]

Sözcüklerin -den ya da -dan eki almış hâlleridir. Adın ayrılma durumu nereden ayrıldığımızı gösterir. Bu ek sonuna geldiği sözcüğü dolaylı tümleç yapar. Hint-Avrupa dillerinde mevcut olmayan bu zamana bu dillerde ablatif de denmektedir.

benden senden ondan bizden sizden onlardan  
0
En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-18T18:49:14+02:00

İsmin Halleri
Türkçede ismin hâlleri, sözcükleri yönelme, yükleme, bulunma ve ayrılma açısından tanımlayan, etkilenen sözcüğün yalın hâli ve bu sözcüğe eklenmiş hâl ekleri ile oluşturulmuş kelimelerdir. Fakat bu ekler sadece kendi işlevlerini yerine getirmezler. Mesela -de hali bulunma halinden başka amaçlarda da kullanılabilir. Örneğin; Gösteri dokuzda başlayacakmış. Burada zaman anlamı vermiştir.

Türkçede ismin beş farklı hâli vardır. Bunlar:

Yalın hâl,
-i hâli,
-e hâli,
-de hâli
-den hâlidir.

Hâl ekleri büyük sesli uyumuna göre "i" yerine "ı" veya "u" ile "e" yerine "a" harfi ile oluşturulacak şekilde değişirler.

İsmin hâlleri olarak tanımlanmasına rağmen isim olmayan sözcükler de hâl ekleri alabilirler. Bunun dışında Hint-Avrupa dillerinde bilinen genitif ya da aidiyet hâli Türkçede "-in hâli" olarak ismin hâllerinden sayılmamaktadır.

Yalın hâl

Kelimelerin hâl eki almamış hâlidir

Çoğul eki, iyelik eki ya da tamlama eki almış sözcükler de yalın durumdadır.Hiç bir ek alamaz.


Ben,sen,o,biz,siz,onlar...

-i hâli (belirtme hâli)

Sözcüklerin -i -ı ya da -u eki almış hâlleridir. Adın belirtme durumu eki, adın sonuna geldiği sözcüğü belirtili nesne yapar. Yüklemin neyi, neleri, kimi, kimleri belirttiğini gösterir.


Beni,sen,ev,onu,bizi,sizi,onları..

Annem bizi eve götürdü.


-e hâli (yönelme hâli)

Sözcüklerin -e ya da -a eki almış hâlleridir. Adın yönelme durumu sonuna geldiği sözcüğü dolaylı tümle yapar. Yüklemin bildirdiği eylemin nereye yöneldiğini gösterir.


Bana,sana,ona,bize,size,onlara...

Annem beni okula götürecek.

-de hâli (bulunma hâli)

Sözcüklerin -de ya da -da çekim eki almış hâlleridir. Bu ekler sonuna geldiği sözcüğü dolaylı tümce yapar. Yüklemin bildirdiği eylemi gösterir.


Bende,evde,sende,onda,bizde,sizde,onlarda...

Aaa! bu çiçekten sizde de mi var ?

Olmasa burada ne işi var?

-den hâli (ayrılma hâli)

Sözcüklerin -den ya da -dan eki almış hâlleridir. Adın ayrılma durumu nereden ayrıldığımızı gösterir. Bu ek sonuna geldiği sözcüğü dolaylı tümleç yapar.


Benden,evden,senden,ondan,bizden,sizden,onlardan..

1 5 1