Cevaplar

2012-11-18T19:00:53+02:00
Klasisizm Romantizm (coşumculuk) Parnasizm (betimselcilik - yalnızca şiirde) Modernizm Natüralizm (doğalcılık) Sembolizm (simgecilik) İdealizm (ünanimizm) Realizm (gerçekçilik) Fütürizm (gelecekçilik) Dadaizm Sürrealizm (gerçeküstücülük) Letrizm (harfçilik) Egzistansiyalizm (varoluşçuluk) Personalizm (kişilikçilik) Ekspresyonizm
0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-18T19:01:02+02:00

Tanzimat edebiyatı, Tanzimat Dönemi kültürel ve siyasi hareketlerinin sonucu olarak ortaya çıkmış edebiyat akımı. 3 Kasım 1839'da Mustafa Reşid Paşa tarafından ilan edilen Gülhane Hattı Hümayunu da denilen yenileşme beratının yürürlüğe konmuş olmasından doğmuştur. Bu olay daha sonraları Tanzimat Fermanı olarak adlandırılacak, gerek siyasî alanda gerek edebî ve gerekse toplumsal hayatta batıya yönelmenin resmi bir belgesi sayılacaktır. Edebiyat tarihçilerimiz de 1839 yılını Tanzimat edebiyatının başlangıcı olarak kabul edeceklerdir.

0