Cevaplar

2012-09-27T22:13:41+03:00

TBMM nin nitelikleri:1. İşgallere karşı oluşan direnişi tek bir çatı altında toplamıştır.
2. Ulusal egemenliği gerçekleştirmiştir.
3. TBMM “Güçlerbirliği İlkesini” benimsemiştir. Bu sebeple Olağanüstü Meclis yada İhtilalci Mecliste denilir.
4. Kurtuluş Savaşı’nı yönettiği için bu meclise, “ Savaş Meclisi”, yeni yasalar çıkardığı için de “ Kurucu Meclis” olarak ta adlandırılır.
5. TBMM’nin açılmasıyla “ Temsil Heyeti” nin görevi sona ermiştir.
6. Yaptığı ilk ve tek inkılap hareketi saltanatın kaldırılmasıdır.
7. İlk mecliste azınlık milletvekilleri yoktur.
8. İtilâf Devletleri’ne çekilen telgraflarla İst. Hük. ile yapılacak hiçbir antlaşmanın tanınmayacağı bel.
9. Türk adını taşıyan ilk meclistir.
10. İlk mecliste iki grup vardır. M. Kemal yanlıları ve padişah yanlıları.
11. En çok askeri alanda harcamalar yapmıştır.
12. İlk siyasî başarısı Gümrü Antlaşması’dır.

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-09-27T23:42:51+03:00
İLK T.B.M.M’NİN ÖZELLİKLERİ
•   Güçler birliği ilkesi benimsenmiştir.(yasama ,yürütme ,yargı güçlerinin mecliste toplanması)Böylece çabuk ve uygulanabilir kararların alınması sağlanmıştır.(Çünkü o sırada ülkemiz işgal altında)
•   Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu ve meclisin üstünde bir gücün olmadığı belirtilmiştir.
•   Meclisin başkanı aynı zamanda hükümetinde başkanıdır.
•   Padişah ve halifenin yeri meclisin alacağı kararla belli olacaktır.  
0