Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-09-27T22:13:24+03:00

Dil Nedir ?

Çok geniş anlamıyla dil, düşünce, duygu ve güdüleri, doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracıdır. Bu tanım bütün canlıların kendi aralarındaki bildirişimlerle ilgili işaret sistemlerini olduğu kadar, insanlar tarafından doğanın ve eşyanın ortak kalıplar halinde manalandırılması olgularını da kapsamaktadır. 

İnsanlar ve hayvanlar bir takım sesler ve işaretlerle düşünce, duygu ve güdülerini anlatmaktadırlar. Bunlar birer (dil)dir. Yaprakları solmaya başlayan bir bitki de (susadım) veya (hastayım) demektedir. O halde bitkilerin bile doğaya dönük dilleri vardır. Demek ki tüm canlıların, kendilerini ve hallerini anlatabilme olanakları vardır. Buna dolaysız (doğrudan doğruya) bildirişim diyoruz. 

Bir de insanların, uzun bir yaşantı sonunda, ortak sembollerle, ortak kalıplarla, evrende, doğada ve eşyada manalandırdıkları, özel anlamlar aşılaladıkları, dolaylı birer bildirişim aracı olarak kullandıkları işaretler ve sesler var ki bunlardan da sembolik, artistik bir dil oluşabiliyor; (yağmurun dili, denizin dili, göklerin dili, güllerin dili) gibi. 


 Yardım edebildim mi ???


1 5 1
2012-09-27T22:15:43+03:00

İlk paragraf:Bir kişi belirleyin ve o kişiyi anlatın.Dilini önemsemeyen birisi olsun.Yabancı dillere özensin.
2.Paragraf:Yıllar sonra artık ülkesi başka dilllerin baskısı altında kaldığını anlatabilirsin.Ve bunun suçlusunun o kişi olduğundan bahsedebilrsin.
3.Paragraf:Bunların bir rüya olduğunu yazar ve bitirirsin 

2 4 2