Kur- an'ı diğer kutsal kitaplardan özellik nelerdir? Yazınız

2.soru Kur-an'ı Kerim isimlerini yazınız.

3.soru Kur-an'ı Kerim'de kullanlan anltm tekniklerini yaznz

4.soru Kur-an'ı Kerim'in edebi olarak mucize oluşunu ksaca acklynz

5. soru Surelerin isimlari

6. Soru Muminun suresi hakknda bilgi vrnz.

7.soru Kur-an Kavramlarnda Rab , İlah , Melik, İbadet kavramlarnı acıklaynz.

8. Soru Kur-an'ı Kerim'in genel özelliklerini kısaca açıklayınız.

bilmiyosanız saçmasapan cewap yazmayın hepsini cewaplayana 20 pua wercem

2

Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-18T19:09:59+02:00

 


 1 - Kur'an'ı Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Özellikler 

Hz. Peygamber'e Cebrâil aracılığıyla Arapça olarak indirilen ve bize kadar tevâtür yoluyla gelen Kur'an'ı diğer kutsal kitaplardan ayıran ve eşsiz kılan özelliklerin başlıcaları şunlardır:

O, Peygamberimiz'e diğer kutsal kitaplarda olduğu gibi toptan değil, zamanın ve olayların akışına göre âyetler ve sûreler halinde indirilmiştir. Kur'an, en son kutsal kitaptır ve ondan sonra başka bir ilâhî kitap gelmeyecektir. Getirdiği hükümler ve bunların geçerliliği kıyamete kadar sürecektir. Kur'an, bize kadar hiç bozulmaya ve değiştirilmeye uğramadan gelmiş, kıyamete kadar da öyle kalacaktır. O, Hz. Muhammed'in peygamber olduğunu gösteren mûcizelerin en büyüğü ve sürekli olanıdır. Kur'an'ın kapsadığı yüce gerçekler kıyamete kadar bütün insanların ve çağların ihtiyacını karşılayacak değerdedir. Bilimin ve aklın, ondaki gerçeklerde çelişki bulacağı bir zamanın gelmesi düşünülemez. Kur'an'ın bir başka üstünlüğü kolayca ezberlenebilmesidir. Bu özellik tarihte hiçbir kitaba nasip olmamıştır. Kur'an, aynı zamanda başka din mensupları arasındaki ihtilâfları çözüme kavuşturacak bir özelliğe sahiptir.


2- http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tebyan.net%2Findex.aspx%3Fpid%3D121899&ei=FBepULL5B8qG4gT12oDQAw&usg=AFQjCNGGLv1rHUbtTUUXH_Mj8Az00b-UdA3-4-Kur'an-ı kerimin mucize oluşunu açıklar mısınız?

CEVAP
Peygamber efendimiz, kimseden bir şey öğrenmemiş, hiç yazı yazmamış iken ve geçmişlerden ve etraftakilerden haberi olmayan insanlar arasında hâsıl olmuş iken, Tevrat’ta ve İncil’de ve bütün başka kitaplarda yazılı şeyleri bildirdi. Geçmişlerin hallerinden haber verdi. Her dinden, her meslekten ileri gelenlerin hepsini huccet ve burhanlar söyleyerek susturdu. En büyük mucize olarak Kur'an-ı kerimi ortaya koydu. Allahü teâlâ, Resulüne buyuruyor ki: 
(Sen bundan [Kur'an-ı kerim gelmeden] önce bir kitap okumuş ve onu yazmış değildin. Eğer öyle olsaydı bâtıl yoldakiler, [Kur'anı başkasından öğrenmiş veya önceki semavi kitaplardan almış] derler ve [Yahudiler de, Onun vasfı Tevratta ümmidir, bu ise ümmi değil diye]şüpheye düşerlerdi.) [Ankebut 48]


5- http://www.frmtr.com/islam-ve-insan/2000328-kur-andaki-siraya-gore-sure-isimleri.html Sitesınden bakablrsn 


6 - MÜMİNUN SURESİ HAKKINDA BİLGİ
Kur’ân-ı kerîmin yirmi üçüncü sûresi.
Mü’minûn sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Yüz on sekiz âyet-i kerîmedir.Sûrenin ilk âyetlerinde kurtuluşa eren mü’minlerin ibâdetlerinden, yaşayışlarından ve kavuşacakları âhiret nîmetlerinden bahsedildiği için Sûret-ül-mü’minûn denilmiştir. Sûrede ayrıca, Allahü teâlânın insanları yarattığı, onlara neler bağışladığı, Nûh, Mûsâ, Hârûn ve Îsâ aleyhimüsselâmın karşılaştıkları güçlükler, inkârcıların uğrayacakları felâketler, Allahü teâlânın büyüklüğü ve kudreti, kıyâmet günü ve o günde olacak şeyler bildirilmektedir..

 


0
2012-11-18T19:11:07+02:00

kur-an ı kerim isimlerindne biri FURKAN dır

0