Cevaplar

2012-11-18T19:16:28+02:00

Ekol hoca.com

 

 

 

sayfasından izlemeyi deneyebilirsin.

0
En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-18T19:18:33+02:00

5. Akkusativ – İsmin i-hali

Bu cümleler tam mı?
 
Claudia sahip
O seviyor
O satın alıyor
 
Hayır, burada belirli nesne eksik. 

Sind diese Sätze komplett?
 
Claudia hat
Sie liebt
Sie kauft
 
Nein, hier fehlt das direkte Objekt. 

Claudia bir kediye sahip.
O kediyi seviyor.
O bir kuş satın alıyor.

Claudia hat eine Katze.
Sie liebt die Katze.
Sie kauft einen Vogel.

Türkçe’de olduğu gibi Almanca’da da farklı isim halleri vardır.
 

Türkçe’de özne ve nesne

Kadın burada mı?

O burada mı?

Sen kadını görebiliyor musun?

Sen onu görebiliyor musun?

 

 

Adam burada mı?

O burada mı?

Sen adamı görebiliyor musun?

Sen onu görebiliyor musun?

 

Özne (yalın) ile nesne (i-hali) arasındaki fark Türkçe’de isimlerde takılarla görülebilirken, şahıs zamiri durumunda cinsler arsındaki farklılık anlaşılamamaktadır. Buna karşın Almanca’da ise hem şahıs zamirinin hemde Akkusativ (i-hali) açıkça anlaşılmaktadır. 
 

 

Maskulin

Neutral

Feminin

Plural

Nominativ

ein/der Hund

ein/das Tier

eine/die Katze

viele Tiere

Akkusativ

einen/den Hund

ein/das Tier

eine/die Katze

die Tiere

Feminin, Neutral ve çoğul isimlerin Artikelleri Nominativ (yalın) ve Akkusativ (i-hali) halde aynıdır. 

 

Türkçe yalın ve i-halde zamirler:

Subjekt-Özne

ben

sen

o

o

o

biz

siz

onlar

KİM?

Objekt-Nesne

beni

seni

onu

onu

onu

bizi

sizi

onları

KİMİ?

   

6. Dativ - İsmin e-hali

Dativ (e-hali) dolaylı nesnedir ve Wem-Kime sorusuna cevap verir.

Ben kardeşime yeni bir bisiklet veriyorum.         Ich gebe meinem Bruder ein neues Fahrrad.

Ben anneme çicek veriyorum.                            Ich gebe meiner Mutter Blumen.

1 5 1