Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-18T19:21:26+02:00

Mesnevi Dibace(önsöz), Tevhîd, Münâcât, Na’t, Mi’râciye,Methiye, Sebeb-i te’lîf, Ağaz-ı Dastan (Asıl olayın anlatıldığı bölüm) hitame gibi bölümlerden oluşur.

Türk –İslam medeniyetindeki mesneviler:

Yusuf Has Hacip                              Kutadgu Bilig

Şeyyâd Hamza                                 Yusuf u Züleyhâ

Yunus Emre                                       Risâletü’n Nushiyye

Âşık Paşa                                           Garîbnâme

Ahmed-i Dâ’i                                     Çengnâme

 Süleyman Çelebi                             Mevlid

Şeyhî                                                    Husrev ü Şîrîn’i ve Harnâme’si

 

Bunlardan Süleyman Çelebi Mevlid’inde Peygamberimizin doğumundan ölümüne kadar geçen sürede peygamberimizin başından geçen olayları ve mucizeleri anlatır.

 

1 5 1