Cevaplar

2012-11-18T19:29:08+02:00

1.   Aşağıdaki tabloyu tamamlayınız. ( 15 Puan )

 

 

2. Ürgüp ve Göreme çevresindeki peribacalarının bulunduğu arazide ……………………………… yaygın bir şekilde bulunmaktadır. ( 5 puan )

 

 

3. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri tamamlayınız.

 

a)    Fosillere ……………………………………………….. içerisinde daha çok rastlanmaktadır ( 5 puan )

 

b)    Yeryüzünü oluşturan kayaçlar dış kuvvetlerden olan ……………………..………………, …………………………. , ……………………………….. tarafından aşındırılır. ( 5 puan )

 

c)    Yerkabuğunun yaşlı kıvrım bölgelerinde depremin etkisi ………………………………… ……………………………….. . ( 5 puan )

 

 

4. Depremlerin yoğun olduğu yerlerde deprem öncesinde alınması gereken önlemler ; (10 puan)

 

a)

 

b)

 

c)

 

d)

 

e)

 

 

5.

 

 

Yukarıdaki haritada işaretlenen yerlerden ………………………………. numaralı yerlerde depremin etkisi fazladır.( 5 puan )

 

Yukarıdaki haritada (bilgi yelpazesi.net) işaretlenen yerlerden ………………………………. numaralı yerlerde depremin etkisi azdır. ( 5 puan )

 

 

6.   Dünyadaki su kaynaklarını ………………………………. , …………………………. , ……………  ……………, …………………... , ……………………. oluşturur. ( 5 puan )

 

 

7.   Alüvyal set gölleri:

………………………………………………………………………………………………… ( 5 puan ) Örnek : ( 5 puan )

 

 

8.

 

Yukarıdaki şekilde gösterilen kaynağın adını ve özelliklerini yazınız.

Adı : ( 5 puan )

Özellikleri : ( 5 puan )

 

 

9.

 

Aşağıdaki soruları yukarıdaki sıcaklık ve yağış grafiğinden yararlanarak cevaplayınız.

a)    Bu bölgedeki akarsuların rejimleri nasıldır. (5 puan)

b)    Yaz aylarında hangi tür çözülme fazladır. ( 5puan )

 

 

 

Not: Sınavın toplam süresi 1 ders saatidir( 40 dakika ) .

BAŞARILAR DİLERİM

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1.

 

 

 

2. Ürgüp ve Göreme çevresindeki peribacalarının bulunduğu arazide volkan tüfleri yaygın bir şekilde bulunmaktadır.

 

 

3. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri tamamlayınız.

a. Fosillere tortul taşlar içerisinde daha çok rastlanmaktadır.

b. Yeryüzünü oluşturan kayaçlar dış kuvvetlerden olan akarsular, rüzgarlar, buzullar tarafından aşındırılır. Yerkabuğunun yaşlı kıvrım bölgelerinde depremin etkisi oldukça azdır.

 

 

4. Depremlerin yoğun olduğu yerlerde deprem öncesinde alınması gereken önlemler;

a)   imara yeni açılacak yerlerin zemin etüdü yapılmalıdır

b )  Tüm yapılar yönetmeliklere uygun olarak yapılmalıdır

c)    Mevcut binalar depreme dayanıklı değilse güvenli hale getirmeliyiz

d)    Deprem sigortası yaptırmalıyız

e)    Toplumda deprem bilinci oluşturmalıyız

 

 

5.

Yukarıdaki haritada işaretlenen yerlerden I – III ve V numaralı yerlerde deprem fazladır.

Yukarıdaki haritada işaretlenen yerlerden etkisi II ve IV    numaralı yerlerde depremin azdır.

 

6. Dünyadaki su kaynaklarını okyanuslar, denizler, göller, barajlar ve yeraltı suları oluşturur.

 

 

7.

Alüvyal set gölleri: Akarsu (bilgi yelpazesi.net) vadilerinin alüvyal malzemeyle kapatılması sonucunda meydana gelen göllerdir.

Örnek: Mogan Gölü

 

8.

Yukarıdaki şekilde gösterilen kaynağın

Adı: Yamaç ( vadi ) kaynağı.

Özellikleri: Vadi yamaçlarının yeraltı suyu tablasını kestiği yerlerde meydana gelen kaynaklardır.

 

9.

Aşağıdaki soruları sıcaklık ve yağış grafiğinden yararlanarak cevaplayınız.

a ) Bu bölgedeki akarsuların rejimleri düzensizdir.

b ) Yaz aylarında yağışların azalmasına bağlı olarak fiziksel ayrışma fazladır

1 1 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-18T19:29:13+02:00
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.( 18 Puan )

 

Yeryüzündeki kayaçlar, basınç ve sıcaklığın etkisiyle..................... …………………Kayaçlara dönüşür. Püskürük kayaçlar……………....................... ve…………………….              olmak üzere iki gruba ayrılır. Mermer,………………..                başkalaşmasıyla oluşmuştur. Yer altı mağaralarındaki…………................ Ve…………………Kimyasal tortul taşlardandır. Kömür,........................ ……….taşlaşmasıyla oluşmuştur. Kaya kırıntılarının doğal bir çimentoyla birleşmesi sonucu……………………..            kayaçlar oluşur. Yer altı mağaraları, kanyon vadiler ve obruklar…………………….       Kayaçların yaygın olduğu yerlerde oluşur.Bazalt ve andezitlere..................... arazilerde yaygın olarak rastlanır. Granit……………………..         kayaçların örneklerindendir.


 


2.Kayaç döngüsünü anlatan kavram haritasını uygun şekilde doldurunuz. ( 10 Puan )

 

 


3.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız. ( 10 Puan )

1-(   )   Tortul kayaçların bir kısmı canlı kalıntılarından oluşmaktadır.

2.(   )   Tüf, volkanik arazilerde görülür.       

3.(   )   Tek dağların büyük bir kısmı kalkerli arazilerde oluşur.              

4.(   )   Gnays, granitin başkalaşmasıyla oluşur.           

5.(   )   Volkan camı(oksidyen), iç püskürük kayaçlardandır.

6.(   )   Pamukkale travertenleri, organik tortul kayaçlardandır.             

7.(   )   Peribacalan, volkanik arazilerde oluşmaktadır.              

8.(   )   Mermer, sert bir kayaç olduğundan aşınmaya karşı dirençlidir.  

9.(   )   Fiziklsel tortul kayaçlar, kaya kırıntılarının birleşmesiyle oluşur.            

10.(   )   Başkalaşım kayaçlar, yer kabuğundaki taşların özelliklerini yitirmesiyle oluşur. 

 

4-        Akarsu rejimi nedir? Kısaca açıklayınız? ( 10 puan )

 

 

 

 

 

5-      Akarsu havzası nedir? Kaç türlü havza vardır? açıklayınız? ( 10 puan )

 

 

 

 

 

6-     Artezyen kaynağını şekil çizerek açıklayınız  ( 10  puan)

 

 

 

 

 

 

 

7-.    Aşağıdakilerden hangisi deprem olma olasılığı en fazla olan yerlerdendir? ( 4 puan )

                     A) Levha kenarları                        B) Eski araziler

                     C) Deniz tabanları                        D)  Kara kütleleri

                                         E) Yükseltisi fazla olan yerler

 

 

8-.   Aşağıdakilerden hangisi diğer dördünün nedenidir? ( 4 puan )

A)            Fayların oluşması

B)            Levhaların hareket etmesi

C)            Volkanik olaylar

D)           Depremlerin oluşması

E)            Sıcak su kaynaklarının oluşması

 

 

9Aşağıdakilerden hangisi, bir bölgede kaplıcaların yaygın olmasının nedenlerindendir? ( 4 puan )

A)            Yükseltisinin fazla olması

B)            Yer şekillerinin engebeli olması

C)            Yer kabuğunda kırık hatlarının yaygın olması

D)           İklim koşullarının elverişli olması

E)            Bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi

 10         

1 5 1