Cevaplar

2012-11-18T19:34:38+02:00

ALINTIDIR.


A- Aşağıdaki tabloda listelenen bilgileri grup, kurum, topluluk olarak işaretleyiniz. (10 Puan)

 

Bilgi

Grup

Kurum

Topluluk(Kalabalık)

Pazar alışverişi yapanlar

 

 

 

Mahalle arkadaşları

 

 

 

Duraktaki bekleyenler

 

 

 

Belediye

 

 

 

Hastane

 

 

 

Kızılay kulübü

 

 

 

Postane

 

 

 

Okul

 

 

 

Basketbol takımı

 

 

 

Futbol maçı izleyicileri

 

 

 

 

B-Aşağıda verilen sözcüklerden uygun olanlar ile cümleleri tamamlayınız.(10X2=20 Puan)

* hala  * grup  * sorumluluk   * aile   *  okul  * Denizli    * öğrenci   * kurum   * anayasa  * kalabalık    

1)    Ortak bir amaç etrafında toplanan insanların oluşturduğu topluluğa   ……………  denir. 

2)    İçinde yer aldığımız ilk kurum ………………..dir.                                                                     

3)    Toplum hayatını düzenleyen kuralların en önemlisi ……….………..dır.

4)    Ailemizden sonra yer aldığımız en önemli kurum,…………. dur                                                                                                                                                           

5)    Bireyin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi, başkalarının haklarına saygı göstermesi ve davranışlarının sonuçlarına sahip çıkabilmesine …………………… denir.          

6)    Okulda ve sınıfta ………………rolünü  üstleniriz.                                             

7)    Pamukkale Traventenleri ……………….  İlimizde yer alır.                                                                                                                                                                                                 

8)    Aile; içinde sevgiyi, saygıyı tattığımız bir grup ve aynı zamanda bir…………….…dur.                                                                                                                          

9)    Ortak amaçları olmayan, rastlantı sonucu bir araya gelen ve birbirlerini tanımayan insan topluluğuna  ………………  denir.

     10)Ben doğunca babamın kız kardeşi ………………. rolünü üstlendi.   

 

C-Doğru tümcelerin başına “D”, yanlış tümcelerin başına “Y” yazınız. ( 10 Puan )

 

1-(___)Tarihi Varlık: Herhangi bir bölgede daha önce yaşamış olan uygarlık ve devletlerden günümüze kalan kaleler,camiler,mezarlar,köprüler,anıtlar ,günlük işlerde kullanılan eşyalar ve buna benzer şeylerdir.

2-(___) Doğal Varlık :Doğada kendiliğinden oluşan ve gezilip görülebilecek özelliği olan unsurlara doğal varlık denir.Peribacaları,Pamukkale Traventenleri ,Ölü Deniz ,yer altı zenginlikleri doğal varlıklara örnektir.

3-(___) Tarihi ve doğal varlıklar ülkelerin turizminin gelişmesinde önemli rol oynar.

4-(___) UNICEF’in amacı ;din,dil,ırk,soy ve millet ayrımı yapmadan dünyadaki bütün çocuklara yardım etmektir.

5-(___)Çocuk hakları sözleşmesine göre her insan 18 yaşına kadar çocuk sayılır.

6-(___) Sağlıklı ve dengeli beslenmek, vücut temizliğimizi sağlamak kendimize karşı sorumluluklarımız-dandır

7-(___) Çocukların evde hiçbir hakkı yoktur.

8-(___)İnsanlar sorumluluklarını yerine getirmese de başarılı olabilirler.

9-(      ) Anne , baba ve çocuklardan oluşan aileye çekirdek aile denir.

10- (___)Ülkemiz doğal varlık ve tarihi varlıklar yönünden oldukça zengindir

 

 

Ayrıca burada da bir test var : http://www.egitimhane.com/5-sinif-sosyal-bilgiler-1-donem-1-yazili-d87083.html

1 5 1