Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-18T19:44:47+02:00
A) Dış Yapı İncelemesi:Eserin adı: Araba sevdasıYazarı: Recaizade Mahmut EkremBasım yeri ve tarihi: Bindirdirek mahallesi Peykhane sokak 

Üstündal apartmanı Nu:14/4 Çemberlitaş/İST 2001Kaçıncı baskı olduğu: 7B) İç Yapı İncelemesi:Konu yönünden:Eserde hangi konu işlenmiştir?

Bir sokak kadını uğruna bütün varlığını düşünmeden sorumsuzca harcayan ve nihayet düştüğünü farkettiğinde ise çok geç kaldığını gören Bihruz Beyin kişiliğinde dönemin traji komik durumu ele alınmaktadır.

Yazarın konuya bakış açıları nelerdir?

Yazar  romanın kahramanı Bihruz Beyin kişiliğinde eleştirel bir biçimde işleyerek ele almıştır.

Eserin ana olayı nedir?

Araba Sevdası romanı realizmin etkisiyle yazılması ve batı hayranlığı yolunda düşülen garip durumları eleştirmesidir.

Yazar nasıl bir ana düşünceye ulaşmaktadır?

Yazar oldukça zengin ve beyinsiz bir delikanlının geçirdiği bir aşk macerası günün terbiye olayları hiciv ve mizaha merak etmesidir. Bu yüzden üslubu boş yere ağırlaşır ve roman hızını kaybeder.

Eserin planı nasıldır?

Giriş bölümünde olayın kahramanlarının fiziksel ve ruhsal tanıtımları Periveş Hanım;ın öldüğünü zannedip üzülmesi ve mirasını yavaş yavaş kaybettiği anlatılıyor. Sonuç bölümünde ise öldü zannettiği kadının ablasına kardeşinin mezarını sorar fakat konuştuğu kadın Periveş Hanımdır. Periveş hanım Bihruz Beyle dalga geçerek rezil etmiştir.

Yazılış Tekniği Yönünden:Eserin yazılış tekniği nasıldır?

Avrupalılaşmayı yanlış anlayan ve aile servetini bu yanlış anlayışa vekaba sevda maceralarına kurban eden bir zilhniyeti hiciv için yazılmış olan bu romanı üslup ve teknik bakımlardan zayıftır.Çeşidi ne olabilir?

Araba Sevdası

; romanının çeşidi romantik romandır. Romantik roman duyguların ve hayallerin egemen olduğu romandır.
1 5 1