Cevaplar

2012-11-18T19:49:08+02:00

Araba Sevdası

 

 

A) Dış Yapı İncelemesi:

 

Eserin adı: Araba sevdası

 

Yazarı: Recaizade Mahmut Ekrem

 

Basım yeri ve tarihi: Bindirdirek mahallesi Peykhane sokak

Üstündal apartmanı Nu:14/4 Çemberlitaş/İST 2001

 

Kaçıncı baskı olduğu: 7

 

B) İç Yapı İncelemesi:

 

Konu yönünden:

 

Eserde hangi konu işlenmiştir?

Bir sokak kadını uğruna bütün varlığını düşünmeden sorumsuzca harcayan ve nihayet düştüğünü farkettiğinde ise çok geç kaldığını gören Bihruz Beyin kişiliğinde dönemin traji komik durumu ele alınmaktadır.

 

 

Yazarın konuya bakış açıları nelerdir?

Yazar romanın kahramanı Bihruz Beyin kişiliğinde eleştirel bir biçimde işleyerek ele almıştır.

 

 

Eserin ana olayı nedir?

Araba Sevdası romanı realizmin etkisiyle yazılması ve batı hayranlığı yolunda düşülen garip durumları eleştirmesidir.

 

 

Yazar nasıl bir ana düşünceye ulaşmaktadır?

Yazar oldukça zengin ve beyinsiz bir delikanlının geçirdiği bir aşk macerası günün terbiye olayları hiciv ve mizaha merak etmesidir. Bu yüzden üslubu boş yere ağırlaşır ve roman hızını kaybeder.

 

 

Eserin planı nasıldır?

Giriş bölümünde olayın kahramanlarının fiziksel ve ruhsal tanıtımları Periveş Hanım;ın öldüğünü zannedip üzülmesi ve mirasını yavaş yavaş kaybettiği anlatılıyor. Sonuç bölümünde ise öldü zannettiği kadının ablasına kardeşinin mezarını sorar fakat konuştuğu kadın Periveş Hanımdır. Periveş hanım Bihruz Beyle dalga geçerek rezil etmiştir.

 

 

Yazılış Tekniği Yönünden:

 

Eserin yazılış tekniği nasıldır?

Avrupalılaşmayı yanlış anlayan ve aile servetini bu yanlış anlayışa vekaba sevda maceralarına kurban eden bir zilhniyeti hiciv için yazılmış olan bu romanı üslup ve teknik bakımlardan zayıftır.

 

Çeşidi ne olabilir?

Araba Sevdası

; romanının çeşidi romantik romandır. Romantik roman duyguların ve hayallerin egemen olduğu romandır.

 

Kahramanları Yönünden:

 

Eserin belli başlı kahramanları kimlerdir?

Bihruz Bey Çengi Hanım.

 

Bu kahramanların ruhsal ve fiziksel özellikleri nelerdir?

Bihruz Bey: Alafrangalığa özenir süslü ve gösterişi sever. Şık giyinir. Şımarık sorumsuz ve züppe bir gençtir.

 

Mösyö Piyer: Beyin nabzına göre şerbet veren kurnaz bir ihtiyardır.

 

Periveş Hanım: Sarışın ağzı küçük ve biçimlidir.

 

Çengi hanım: Uzun boylu yaşına göre çok dinç biridir.

 

Keşfi Bey: Bihruz Bey gibi züppe alafrangalığa özenen süsü ve gösterişi seven biridir. Ayrıca yalancıdır.

 

Kahramanlar arasındaki bağıntılar nelerdir?

Bihruz Bey ile Keşfi Bey arakadaştırlar. Periveş Hanım;lada Çengi Hanım arkadaştırlar. Mösyö Piyer ise Bihruz Bey;in Fransızca öğrtmenidir. devamıhttp://www.asil-turk.org/kitap-ozetleri/29931-araba-sevdasi-recaizade-mahmut-ekrem.html üzgünüm sığmıyor

5 3 5
2012-11-18T19:49:21+02:00

araba sevdası batıya özenen bir adamın aşk hayatını anlatmaktadır  bnce güzel bir roman

 

3 3 3