Cevaplar

2012-11-18T19:55:26+02:00


SERVET-İ FÜNÛN (EDEBİYAT-I CEDÎDE) DÖNEMİ (1896-1901) - 11. sınıf Türk Edebiyatı dersi için konu özetiServet-i fünün yani Edebiyat-ı Cedide dönemi 11.sınıf Türk edebiyatı dersinin önemli bir konusu olduğu için sizlere konunun geniş özetini çıkardık.. Ders notumuzdan faydalanabilmeniz dileğiyle..
DÖNEMİN SİYASAL DURUMU

II. Abdülhamit tahta çıktığında Osmanlı Devleti büyük bir bunalım içindeydi. Milliyetçi akımın etkisiyle Balkanlarda ayaklanmalar birbirini izliyordu. Yurt içind emeşrutiyet yanlısı görüşler güçleniyordu. Abdülhamit, tahta çıkar çıkmaz 23 Aralık 1876’da Osmanlı’nın ilk anayasası olan Kanun-i Esasî’yi ilan etti. Meclis-i Mebûsân VE Ayan Meclisi üyelerinden oluşan ilk meclis, 19 Mart 1877’de açıldı. Böylece 1. meşrutiyet dönemi başladı.
Anayasa ilan edildikten kısa bir süre sonra 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı başladı. Osmanlı bu savaşta yenildi. Mebuslar Meclisinde hükümet ağır eleştiriler aldı. Abdülhamit bu durumdan rahatsız oldu. Meclisi süresiz olarak kapattı. (Şubat 1878) Böylece 1. meşrutiyet dönemi sona erdi ve “mutlakiyet” idaresine dönüldü.
Bu arada Fransız İhtilali’nden sonra bütün dünyayı saran milliyetçilik akımının özellikle batılı devletlerin çabalarıyla hızla gelişmesi Osmanlıyı bunaltıyordu. II. Abdülhamit özgürlükleri kısıtladığı gerekçesiyle ciddi bir şekilde eleştiriliyordu. Onun yönetim tarzı gençler üzerinde ruhsal bunalım yaratmıştı. Gençler, böyle bir yönetim altında hiçbir gelişme sağlanamayacağını savunuyorlardı. Gençler, aydınlarla bir araya gelerek gizli dernekler kuruyor ve mücadelelerini yasadışı olarak sürdürmeye çalışıyorlardı. Bu aydınlara da “Jön Türkler” deniyordu. İdealist fikirlerle ortaya çıkan Jön Türkler, II. Abdülhamit dönemine İstibdat Dönemi (Devr-i İstibdat) adını verdi. Bu dönemde mutlak bir disiplin mekanizması kurulmuştu. Aydınlar, İstanbul’dan uzaklaştırılırken kitaplar, gazeteler, dergiler sansürden geçiriliyor, özgürlük konusuna yoğunlaşan her türlü baskı ve yıldırma hareketine maruz kalıyordu.

0