Atatürkün kişilik özellikleri

2
ne olur acele edin
lütfen
sorunun cevabını biliyorsanız yazın
teşekkürler
Vatan ve millet sevgisi: Atatürk, vatanını ve milletini çok seven, vatanı ve milleti için canını feda etmekten kaçınmayan bir liderdir.

İdealist oluşu:
Mantıklı ve ger­çekçi oluşu

Sabır

Cevaplar

En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2013-11-09T13:29:43+02:00
Atatürkün kişilik özellikleri kolaydır aslında bilmen lazım.
1 vatan ve millet sevgisi olması
2. idealistliği
3. sabırlı ve disiplinli olması
4. ileri görüşlü olması
5. inkılapçılığı
6. kararlı ve mücadeleci olması
7. mantıklı ve gerçekçi oluşu
8. birleştirici ve bütünleştirici olması
9. çok yönlülüğü
1 5 1
2013-11-09T13:38:39+02:00
Vatan ve millet sevgisi:ü
.
İdealist oluşu: Millî sınırlarımız içinde millî birlik duygusuyla kenetlen­miş uygar bir toplum oluşturmak, ayrıca milletler arasında kardeşçe bir insanlık ha­yatı meydana getirmek Atatürk’ün en önemli idealleri arasında yer alır. Mantıklı ve ger­çekçi oluşu: Atatürk, akla ve bilime önem verirdi. Gerçeğe akıl ve bilim yoluyla ulaşılacağına inanırdı. Sabır ve disiplin anlayışı: Atatürk, bir konuda karar alırken ve bu kararı uygulamaya koyarken uygun zamanı bekler, zamanlamaya çok önem verirdi. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması ve inkılapların yapılması konularında da Atatürk hep uygun zamanı beklemiştir. İleri görüşlülüğü: Atatürk, olayların gelişmesinden sonucunun ne olabileceğini kestirebilirdi. Açık sözlülüğü: Atatürk, gerçekleri millete açıkça ifade etmekten çekinmemiştir. Çok yönlülüğü: Atatürk, hem komutan, hem devlet adamı, hem de inkılapçı yönleri olan bir liderdir. Öğreti­cilik yönü: Atatürk, eğitim ve öğretime çok önem vermiştir. Harf inkılâbı sırasında yaptığı çalışmalar onun Baş Öğretmen olarak anılmasını sağlamıştır. Atatürk’ün sanatseverliği: Atatürk’ün çağdaş Türk sanatının gelişmesi için çabalar harcamıştır. Atatürk, sanata ve sanatçıya büyük önem vermiştir. Yöneticiliği: Atatürk, iyi bir yönetici ve devlet adamıdır. O, her zaman toplumun çıkarlarını kendi çıkarlarının üstünde tutmuştur. Yaratıcı düşüncesi: Atatürk, kazandığı askerî başarılardan ve inkılapların yapılması sırasındaki uygulamaları ile üstün deha olarak adlandırılmaktadır. Önder oluşu: Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nın her aşamasında Türk Milletine önderlik etmiş, Türk milletinin her alanda çağdaşlaşmasını hedef alan inkılapları gerçekleştirmiştir. Kararlı ve mücadeleci oluşu: Atatürk, güçlükler karşısında gerçekleştirmiştir. Planlı çalışması: Atatürk, bütün çalışmalarında planlı hareket etmiş, bunun karşılığını Kurtuluş Savaşı’nda ve ardından yaptığı inkılaplarda almıştır. İnkılâp­çılığı: Atatürk, gerçekleştirdiği inkılaplardan ve inkılaplar hakkındaki düşünceleri ile örnek bir inkılapçıdır. Birleş­tirici ve bütünleştirici oluşu: Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde Türk Milletini milli birlik ve beraberlik düşüncesi etrafında bir çatı altında toplamış böylece topyekun başarıya ulaşılmasını sağlamıştır. İnsan sevgisi: Atatürk, bütün insanları çok seven ve dünya barışına önem veren bir liderdi.
0