Cevaplar

2012-11-18T20:03:16+02:00

Gördüler: “Aynada bir gizli cihan...                  a
Ufku çepçevre ölüm servileri...”                      b
Sandılar doğdu içinden bir an                         a
O, uzun gözlü, uzun saçlı peri.                        b

0
2012-11-18T20:03:40+02:00

Kara gözlüm, efkârlanma gül gayrı,              a
İbibikler öter ötmez ordayım...                   b
Mektubunda diyorsun ki “Gel gayrı!”          a
Sütler kaymak tutar tutmaz ordayım...         b

0