Cevaplar

2012-11-18T20:09:08+02:00

Cumhuriyet dönemi ilk yıllarının roman yazarları olarak üzerlerinde durulan Halide EdipYakup Kadrive Reşat Nuri Güntekin öykü de yazmışlardır. Ancak aralarında öykü kitaplarını dönemin ilk yıllarında yayımlayan Reşat Nuri Güntekin'dir.1919-1932 yılları arasında yayımladığı öykü kitaplarında Tanrı Misafiri, Sönmüş Yıldızlar, Leyla ile Mecnun, Olağan İşler adlarını taşıyan dördü Cumhuriyet döneminde yayımlanmıştır. Romanlarında Anadolu ile ilgili sorunlara genişçe yer veren yazar, öykülerinde daha çok evlilikle ilgili konuları ele almış, bunun yanı sıra, meslek sahibi kadınların durumu, modern yaşayışın yanlış anlaşılması, dinin kötüye kullanılması, çocukların ve gençlerin eğitimi, geçim sıkıntısı ... gibi konulara değinmiştir. Öykülerin dikkat çeken bir yanı, genellikle karşılıklı konuşmalarla düzenlenmiş olmasıdır. Romanların karşı hepsi İstanbul'da geçen öykülerinde yer yer duygusallık ağır bastığı gibi yer yer de gülmece yer alır.

 
0
2012-11-18T20:09:18+02:00

Cumhuriyet dönemi ilk yıllarının roman yazarları olarak üzerlerinde durulan Halide EdipYakup Kadrive Reşat Nuri Güntekin öykü de yazmışlardır. Ancak aralarında öykü kitaplarını dönemin ilk yıllarında yayımlayan Reşat Nuri Güntekin'dir.1919-1932 yılları arasında yayımladığı öykü kitaplarında Tanrı Misafiri, Sönmüş Yıldızlar, Leyla ile Mecnun, Olağan İşler adlarını taşıyan dördü Cumhuriyet döneminde yayımlanmıştır. Romanlarında Anadolu ile ilgili sorunlara genişçe yer veren yazar, öykülerinde daha çok evlilikle ilgili konuları ele almış, bunun yanı sıra, meslek sahibi kadınların durumu, modern yaşayışın yanlış anlaşılması, dinin kötüye kullanılması, çocukların ve gençlerin eğitimi, geçim sıkıntısı ... gibi konulara değinmiştir. Öykülerin dikkat çeken bir yanı, genellikle karşılıklı konuşmalarla düzenlenmiş olmasıdır. Romanların karşı hepsi İstanbul'da geçen öykülerinde yer yer duygusallık ağır bastığı gibi yer yer de gülmece yer alır.

 

2. Cumhuriyetin İlk Yılları

Reşat Nuri'yi izleyerek ilk öykü kitaplarını 1923-1940 yılları arasında yayımlayan
yazarlar olarak;
Fahri Celalettin Göktulga (1895-1975), 
Ercüment Ekrem Talu, 
Selahattin Enis, 
Kenan Hulusi Koray, 
Nahit Sırrı Örik, 
Sadri Ertem, 
Sabahattin Ali, 
Bekir Sıtkı Kunt (1905-1959) ve 
Sait Faik Abasıyanık'ı (1906-1954)
 sayabiliriz.

0