allah ın kaç çeşit sıfatı vardır?

bunlar nelerdir

ve ne yaparlar

örnek:tekvin subuti allah'ın yaratma sıfatıdır.bunu başka varlıklar yapamaz. yaratmak sadece allah'a özgü bir sıfattır.

böyle yazmayanı şikayet ederim zubuti ve subuti tüm sıfatları örnekteki gibi isterim tüm sıfatlar olacak yoksa hem şikayet eder hem de silerim

2

Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-18T20:24:23+02:00

14 sıfatı vardır bunlar zati ve subuti olarak ikiye ayrılır :Allah'ın Zati ve Subuti Sıfatları ve Anlamları

Allah Teala Zati ve Subuti Sıfatlarıyla tanınır ve bilinir. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın Zati ve Subuti Sıfatlarını bildirmektedir.

Zati Sıfatlar
1.Vücud : Var olmak demektir.
2.Kıdem : Allah'ın varlığının başlangıcı yoktur.
3.Beka : Allah'ın varlığının sonu yoktur.
4.Vahdaniyet : Allah birdir. 
5.Muhâlefetü'n li'l-havâdis: Sonradan olanlara benzememek demektir. O, herşeyinde benzersizdir.
6.Kıyam binefsihi : Allah'ın bizzat varolduğunu, varolmak için başka bir varlık ya da nedene muhtaç olmadığını dile getirir.

Subuti Sıfatlar
1.Hayat : Allah hakiki ve ezeli hayat ile diridir. Her canlıya O, hayat vermektedir.
2.İlim : Bilmek demektir. Allah yerde ve göklerde olan herşeyi bilir.
3.Semi' : İşitmek demektir. Allah herşeyi uzaklık ve yakınlık söz konusu olmadan işitir.
4.Basar : Görmek demektir. Allah, her şeyi görür.
5.İrade : Dilemek demektir. O, dilediği herşeyi yapar.
6.Kudret : Allah'ın herşeye gücü yeter.
7.Kêlam : Söylemek demektir. Allah, harf ve sese muhtaç olmadan söyler.
8.Tekvin : Yaratmak demektir. Kâinatı ve kâinattaki tüm varlıkları yaratan O'dur.


Kaynak: Allah'ın Zati ve Subuti Sıfatları ve Anlamları http://www.webhatti.com/islam-ve-din-kulturu/742004-allahin-zati-ve-subuti-sifatlari-ve-anlamlari.html#ixzz2CbGK6l1V 
whkaynak

1 5 1
2012-11-18T20:32:09+02:00

14 tne 

1.Vücud : Var olmak demektir.
2.Kıdem : Allah'ın varlığının başlangıcı yoktur.
3.Beka : Allah'ın varlığının sonu yoktur.
4.Vahdaniyet : Allah birdir. 
5.Muhâlefetü'n li'l-havâdis: Sonradan olanlara benzememek demektir. O, herşeyinde benzersizdir.
6.Kıyam binefsihi : Allah'ın bizzat varolduğunu, varolmak için başka bir varlık ya da nedene muhtaç olmadığını dile getirir.

Subuti Sıfatlar
1.Hayat : Allah hakiki ve ezeli hayat ile diridir. Her canlıya O, hayat vermektedir.
2.İlim : Bilmek demektir. Allah yerde ve göklerde olan herşeyi bilir.
3.Semi' : İşitmek demektir. Allah herşeyi uzaklık ve yakınlık söz konusu olmadan işitir.
4.Basar : Görmek demektir. Allah, her şeyi görür.
5.İrade : Dilemek demektir. O, dilediği herşeyi yapar.
6.Kudret : Allah'ın herşeye gücü yeter.
7.Kêlam : Söylemek demektir. Allah, harf ve sese muhtaç olmadan söyler.
8.Tekvin : Yaratmak demektir. Kâinatı ve kâinattaki tüm varlıkları yaratan O'dur.

0