Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-18T21:08:40+02:00
İNSANLARA DÜNLERİNİ, BUGÜNLERİNİ VE YARINLARINI BİLDİRMEK İÇİN İNZAR ETMEK, UYARIP-KORKUTMAK İÇİN MÜ'MİN VE MÜSLİMLERİ MÜJDELEMEK İÇİN ALLAH ADINA SORUMLULUK YÜKLEMEK İÇİN İMAN EDİLMESİ İÇİN KENDİSİNE TABİ OLUNUP, YAŞANMASI İÇİN MÜ'MİNLERE VELİ OLMASI İÇİN FERDİ VE TOPLUMSAL HASTALIKLARA ŞİFA, FERTLERE VE TOPLUMLARA RAHMET OLMASI İÇİN SAKINANLARA VE SAKINACAK OLANLARA HAYIR OLMASI İÇİN MUCİZE OLMASI İÇİN ÖRNEK VE İBRET ALINMASI İÇİN MÜ'MİNLERİN İMANINI ARTTIRMAK İÇİN KIYAMETE KADAR BÜTÜN KİTABLARDAKİ HAKKI DOĞRULAMAK, TASDİK VE TEYİD ETMEK İÇİN İSLAM'IN İLGİ SAHASINDAKİ HER KONUDA KESİN KANIT OLMASI İÇİN HAK VE BATILI AYIRMAK İÇİN İHTİLAFLARI SONUÇLANDIRMAK İÇİN ZULMETTEN NURA ÇIKARMAK İÇİN SIRAT-I MÜSTAKİME ULAŞTIRMAK İÇİN MÜ'MİNLERİN KALPLERİNİ YATIŞTIRMAK, MUTMAİNLEŞTİRMEK İÇİN KENDİSİYLE HÜKMEDİLMESİ İÇİN
0
2012-11-18T21:09:13+02:00


Tevrat, Tora veya Pentateuk, (Arapça :تورة tawrah, İbranice : תורה Torah, Yunanca: Pentateuch), Tanah ve Eski Ahit'in ilk beş kitabına verilen isim. Musa'nın Beş Kitabı olarak da bilinir. Orijinal olarak İbranice yazılmıştır. Tanrı tarafından Musa'ya indirildiğine inanılan beş kitaptan oluşur.
İslam öğretisinde Museviliğin kutsal kitabının Tevrat olduğu görüşü egemen olmuştur. Oysa Tevrat, Musevi Kutsal Kitabını (Tanah) oluşturan 39 kutsal metnin sadece ilk beşinden ibarettir.


Kökenbilim 

Tevrat adı, İbranice Torah sözcüğünün Arapça biçiminin Türkçe'ye uyarlanışıdır. İbranice "öğretme, gösterme, yönlendirme, öğreti, yasa" anlamına gelir.
Tevrat'ı oluşturan kitapların İngilizce ve bazı diğer Batı dillerinde kullanılan adları, Tevrat'ın 2. yüzyılda yapılmış Yunanca çevirisinden gelmiştir. Yunanca ismi olan Pentateuchpenta (beş) ve teukhos (kitap) sözcüklerinin birleşiminden oluşmuştur.
Hıristiyanlık, Tevrat'ı ve Tanah'ın diğer kitaplarını kutsal kabul eder, ancak Tanrı'nın İsa vasıtasıyla yeni bir ahit getirdiğini kabul eder. Bu nedenle Musevi Kutsal Kitabını Eski Ahit olarak adlandırır. Yahudilik İsa'yı ve Yeni Ahit'i kabul etmediği için Tanah'ın Eski Ahit olarak adlandırılmasını uygun bulmaz.1 2 1