Cevaplar

2012-11-18T21:17:47+02:00
Fergani (805–880), Gök cisimlerinin hareketleri üzerine yazılar yazdı, ekliptiğin eğikliğini hesaplamasını sağladığı gözlemlerde bulundu. Kindi (801–873), filozof ve ansiklopedici bilgin, gökbilim üzerine 16 eser yazdı. Battani (855–923), gökbilimci ve matematikçi Hasib El-Mısri (850–930), Mısırlı matematikçi
1 5 1
2012-11-18T21:17:51+02:00

1.1. Harezmi............................................................................................. 5
1.2. Battani............................................................................................... 6
1.3. Sufi..................................................................................................... 8
1.4. Buzcani.............................................................................................. 9
1.5. Birüni................................................................................................ 10
1.6. Ömer Hayyam.................................................................................. 12
1.7. Uluğ Bey............................................................................................ 13
1.8. Paul of Middelburg.......................................................................... 14

1.9. Nikolaus Copernicus......................................................................... 15
1.9.1. De Revolutionibus ( Gök Kürelerin Hareketi )....................... 18
1.9.2. Copernicus’un Dayanak Noktaları........................................... 24
1.9.3. Copernicus’un Karşılaştığı Engeller........................................ 27
1.9.4. Güneş Merkezli Sistem ve Etkisi.............................................. 28

1.10. Christopher Clavius........................................................................ 30
1.11. Tycho Brahe..................................................................................... 31
1.12. Galileo Galilei.................................................................................. 35
1.13. Johannes Kepler.............................................................................. 42
1.14. Johannes Hevelius........................................................................... 53
1.15. Francesco Maria Grimaldi.. .......................................................... 54
1.16. Christian Huygens.......................................................................... 56
1.17. Olaus Roemer.................................................................................. 58
1.18. Edmond Halley................................................................................ 59
1.19. Anders Celsius................................................................................. 61
1.20. Charles Messier.............................................................................. 62
1.21. Frederick William Herschell......................................................... 64
1.22. Carl Friedrick Gauss..................................................................... 66
1.23. Friedrich Wilhelm Bessel.............................................................. 67
1.24. John Frederick William Herschell............................................... 69
1.25. Edwin Powel Hubble..

0