Cevaplar

2012-11-18T21:23:42+02:00

ı

you 

we

they     have got

 

he she it has got

0
2012-11-18T22:51:08+02:00

 

 

I have got two brothers ------------> İki erkek kardeşe sahibim (İki erkek kardeşim var.

You have got a beautiful dress -------> Güzel bir elbiseye sahipsin.

We have got a country house ---------> Bir kır evimiz var.

They have got three children -----------> Onların üç tane çocukları var.

Gülay and me have got Maths exam tomorrow ---> Gülay'ın ve benim yarın matematik sınavımız var.

Your family and you have got an expensive car ----> Ailen ve sen pahalı bir arabaya sahipsiniz.

Mehmet and Hasan have got dogs -----------------> Mehmet ve Hasan'ın köpekleri var.

My father has got a good job  (Babamın iyi bir işi var.)

He has got a good salary  (O iyi bir maaşa sahip. )

Ayşe has got two cats   (Ayşe iki kediye sahip.)

My cat has got black feather and it has got a white tail  (Benim kedim siyah tüylere ve beyaz bir kuyruğa sahip.)

0