Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-18T21:54:39+02:00

PROTEİN SENTEZİ VE ENZİMLER
o Bütün canlı hücrelerde meydana gelen en önemli özümleme olayıdır.
o Aminoasitlerin ribozomlarda birleştirilerek protein yapılmasıdır.
o Bir a.a da aminoasit ve radikal grup bulunur.
o 20 çeşit a.a vardır.Aminoasitlerde çeşitliliği radikal grub belirler.
o Aminoasitler birbirlerine peptit bağlarıyla bağlanırlar.
o İki a.asitin birleşmesine dipeptit denir.
o aa + aa + aa + aa + aa + ……….. + aa PROTEİN + (n-1)H2O
PROTEİN SENTEZİ MEKANİZMASI
1) Çekirdekte,DNA’nın anlamlı zincirinden mRNA sentezlenir.Buna transkripsiyon denir.Bu işte RNA polimeraz enzimi görevlidir.
2) mRNA ribozomun küçük alt birimine bağlanır.Büyük alt birim ile küçük alt birim birleşir ve ribozomlar aktif hale geçerler.
3) mRNA’ daki kodonlar ribozom tarafından okunur.Buna translasyon denir.
4) mRNA’ daki kodonlara göre, ATP ve enzimlerle aktifleştirilmiş olan tRNA’ lar kendilerine ait a.a’leri ribozoma taşırlar.
5) Protein sentezine başlama sinyalini AUG kodonu verir.
6) Ribozoma gelen a.a’ler birbirlerine peptit bağlarıyla bağlanırlar.
7) Protein sentezini UAG,UGA ve UAA kodonları durdurur.Çünkü bu kodonlara karşılık gelen a.a yoktur.
o Bir mRNA üzerine birden fazla ribozomun bağlanması ve mRNA’ nın okunması olayına polizom denir.Eğer sentez hızlı yapılacaksa polizom yoluyla sentez yapılır.
o Polizomlar protein büyüklüğünü ve çeşitliliğini etkilemez.
o Proteinlerde çeşitliliği :
1) a.a sıra,sayı ve çeşidi 2) tRNA sıra,sayı ve çeşidi 3) mRNA sıra,sayı ve çeşidi
4) Gen sıra,sayı ve çeşidi 5) Nükleotit sıra,sayı ve çeşidi sağlar
o DNA(nükleotit) mRNA(kodon) tRNA(antikodon) a.a su peptit bağı
3N N N N (N-1) (N-1)
o Su ve peptit bağı çeşitlilik göstermez.Ancak sayısı çeşitlilik gösterir.
SANTRAL DOĞMA
Eşlenme Yazılma Okunma
HÜCRENİN YAPISI
DNA mRNA RİBOZOM PROTEİN ENZİM YAPISI
Replikasyon Transkripsiyon Translasyon HORMONLAR
ENZİMLER
o Biyolojik katalizörlerdir.
o Katalizörler ———-Reaksiyonları başlatmazlar.
———–Reaksiyonları hızlandırırlar.
———–Reaksiyonlardan etkilenmeden çıkarlar.
———–Aktivasyon enerjisini düşürürler.
o Aktivasyon enerjisi de reaksiyonların başlaması için gerekli olan enerjidir.
A+B C A+B+E C+E
——– —-
Substrat Ürün
o Yapı olarak iki kısımdan oluşur.
1)PROTEİN KISIM
o Proteindir.Büyük olan kısımdır.Apoenzim de denir
o Reaksiyon tipini belirler.
o Enzim sadece protein kısımdan oluşuyorsa buna basit enzim denir.
o Sıcaklıktan etkilenen kısımdır.
2)PROTEİN OLMAYAN KISIM
o Vitamin,mineral veya nükleik asit olabilir.
o Reaksiyonu gerçekleştirir.
o Vitamin ise koenzim,mineral ise kofaktör denir.
o Apoenzim + Koenzim(yada kofaktör) = Bileşik enzim(Holo enzim)
o Enzimler anahtar-kilit modeli ile çalışır.Yani her reaksiyonu gerçekleştiren bir enzim çeşidi,her enziminde gerçekleştirdiği bir reaksiyon vardır.

0