Cevaplar

2013-11-09T23:49:20+02:00
niversite sınavına hazırlanan ve Türk Halkbilimi bölümünü seçecek adaylara bu meslek hakkında bilgileri, puanlarını ve mesleğin geleceği hakkında bilgileri derledik. İşte Türk Halkbilimi Bölümü –  Mesleği hakkında bilgiler :Türk Halkbilimi Bölümü TanıtımıHalk edebiyatı, halk müziği ve oyunları, gelenek, görenek ve inançlar, el sanatları, halk bilgisi gibi temel araştırma alanlarında Türk kültürünün geleneksel biçimleri ve bunların değişim süreçleri ile kültür içindeki rol ve etkileri araştırmak , teknolojik değişmelerin getirdiği sonuçlarla ortadan kalkan halk kültürü ürünlerini tespit ederek incelemek ve halkbiliminin kültür içindeki öneminin kavranmasını ve alanla ilgili daha fazla çalışılmasını sağlayacak girişimler başlatmak amacıyla eğitim veren bir bölümdür.

Çalışma Alanları :
Dilin bir araç olarak kullanıldığı sözel anlatımlar, geleneksel gösteri sanatları, toplumsal uygulamalar, festivaller ve ritüeller doğa ve evrenle ilgili uygulamalar, el sanatları geleneği şeklinde beş alt başlık altında toplanmaktadır. Bu öğelerin araştırıldığı, derlendiği, arşiv ve dokümantasyon merkezlerinde, müzelerde, öğretim kurumlarında ders olarak okutulması halinde eğitim kurumlarında, kitle iletişim araçlarında çalışabilirler.Özel eğitim kurumlarında ve devlete ait bütün eğitim kurumlarında halkbilimi öğretmenliği, medyada somut olmayan kültürel miras program yapımcılığı; Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde halkbilimi açık hava müze uzmanlığı ve folklor araştırmacılığı, turizm alanında kültürel animasyon tasarımcılığı, özel sektör tarafından kurulacak kültür merkezlerinde somut olmayan kültürel miras bölümü yöneticiliği yapabilirler. Birçok uygulamalı halkbilimi alanında, halkbilimi  eğitimi almış kişilere yeni çalışma alanları açılması sonucunu hazırlayacağı da varsayıldığında, Türk Halkbilimi bölümünden mezun olan öğrencilerin çok  farklı eğitim, kültür ve turizm alanlarında  iş bulmaları ve iş kurmaları mümkün olabilecektir.

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu :
Somut olmayan kültürel mirasın ilkokuldan başlayarak bütün eğitim kurumlarında ders olarak okutulmasının planlanması, ilkokuldan liseye kadar bütün ilk ve orta öğretim kurumlarında halkbiliminin ders olarak okutulması anlamına gelmektedir. Türkiye’nin ilk ve orta öğretim kurumlarında somut olmayan kültürel miras konulu bir ders açılması durumunda, ders kitabından, yardımcı kaynaklarına ve diğer eğitim araç gereçlerinden öğretmenine kadar geniş bir alanda bu kararın yansımaları olacaktır.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
Tarihe, sanata, edebiyata ve Türk gelenek ve göreneklerine merak duyması
Türk tarihine ilgi duyması
Eski eser ve müzelerle ilgilenmesi
Genel kültür seviyesinin yüksek olması
Sözel yeteneğinin güçlü olması gerekir.
Türk Halkbilimi Nedir, Türk Halkbilimi Ne İş Yapar, Türk Halkbilimi Maaşları,Türk Halkbilimi İş İmkanları, Türk Halkbilimi İş Çalışma Alanları, Türk Halkbilimi Mesleği Hakkında Bilgiler, Türk Halkbilimi Bölümünün Geleceği, Türk Halkbilimi Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Türk Halkbilimi Bölümü Tercih Edilir mi
3 3 3
  • Eodev Kullanıcısı
2013-11-10T00:33:49+02:00
Özet: Folklorun ders şeklinde öğrencilere öğretilmesi ve folklor eser-lerinin incelenmesiyle ilgili çalışmalara dikkat edilmesi güncel konulardan biri olarak kalmaktadır. Folklor dersleri konusu Taşkent Devlet Şarkşınaslık Enstitüsü’nde gerçekleştirilen seminerler, kurul toplantıları, eğitim veöğretim konulu konferansların da en önemli konusu olarak ele alınmaktadır.Taşkent Devlet Şarkşinaslık Enstitüsü Türkoloji Ana bilim dalında “Diliöğrenilen ülke edebiyatı” (Türk Folkloru) dersleri lisans öğretiminin 2.sınıfından mustakil ders olarak başlar. Açık dersler öğrencilerin kendi başlarına bilimsel çalışmalar yapabilmeleri, kaynakları okuyup inceleyebil-meleri, ilgili konunun aydınlatılması için internetten bilgi edinebilmelerindeyardımcı olur. Bu çalışma Taşkent Devlet Şarkşinaslık Enstitüsü’nünTürkoloji bölümünde yapılan açık dersin değerlendirme çalışması olarak hazırlanmış olup, “Türk Halk Tiyatrosu - Karagöz” konulu ders hazırlıklarısırasında bir örnek olarak ortaya çıkmıştır. Burada Türk folklorunun engözde eseri olan “Karagöz” gölge oyunu ele alınmış ve onun bir tiyatro eseriolmaktan fazla Türk Halk biliminin sembolü olduğu ve yüksek önemi vur-gulanmaya çalışılmıştır.
2 3 2