Cevaplar

2012-09-27T22:53:10+03:00

CAMIN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
- OPT OPTİİK K ÖZELL ZELLİİKLERKLER
Cam Camın i n içinden inden ışığı ışığın ge n geçmesi, mesi, ge geçirgenlik irgenlik olarak bilinir. Pencere
camlar camları için gerekli bir in özelliktir. Cam zelliktir. Camın bir taraf n tarafından bak ndan bakıld ldığı ığında nda di diğğer taraftaki cisimler net olarak ger göörrüülebiliyorsa, bu lebiliyorsa, öözellikteki zellikteki cama ““saydam camsaydam cam””denir.
Eğğer er ışı ışık gek geççirildiirildiğği halde cisimler net olarak gi göörrüülemezse, bu lemezse, öözellikteki cama zellikteki ““yaryarıısaydam camsaydam cam””denir.
Işığışığın bir yn yüüzeyden geri dzeyden döönmesi, nmesi, ““yansyansıımama””olarak bilinir. YansYansııma, cam kullanma, kullanıımmıında nda öönemli bir optik nemli öözelliktir ve zelliktir öözellikle zellikle aynalar ve dekoratif camlar iaynalar iççin in öönemlidir.nemlidir.

1 5 1
2012-09-27T22:53:32+03:00

Camın Yapısı - Camın özellikleri - Cam nerelerde kullanılır - Camın kullanım alanları

Cam, geniş kullanım alanı ile stratejik açıdan önemli bir maddedir

Keşfedilişinden günümüze kadar, bir taraftan çeşitleri artarken, diğer taraftan da kullanıldığı yerler her geçen gün daha da genişlemiş, zamanla vazgeçilmez bir tüketim maddesi olmuştur

Cam, inşaattan gıdaya, otomotivden eczacılığa, denizcilikten mobilyaya kadar çok farklı sektörlerde kullanılan önemli bir malzemedir Şüphesiz, camın bu kadar geniş kullanılmasının nedeni, üstün niteliklere sahip olmasıdır

Bilindiği üzere kullandığımız camlar, yapay camlardır; bununla birlikte, cam, yeryüzünde doğal olarak da bulunmaktadır Doğal cam, ‘obsidien’ olarak bilinmektedir Doğadaki camın varlığı insanlara yol göstermiş, camdan yaygın bir biçimde faydalanabilmek mümkün olmuştur

Cam, maddenin katı ile sıvı arasındaki özgün bir halidir Silis (kum) atomları, araya giren kalsiyum, potasyum, magnezyum ve sodyum atomları ile birlikte düzensiz bir tarzda birleşir Bu “düzensizlik” sonucunda saydam, bozulmaz ve oldukça dayanıklı (çatlama hariç) bir madde ortaya çıkar Paslanmadığı, su geçirmediği ve saydam olduğu için de akla gelebilecek hemen her alanda kullanılır

Cam, temasta bulunduğu gaz, sıvı ve katı haldeki maddelerin etkilerine karşı büyük direnç gösterebilir Bu direnç, kimyasal dayanıklılık olarak tanımlanır Camın kimyasal dayanıklılığı ayarlanabilir özelliktedir: Camdaki alkali oranının yüksekliği, camın kimyasal dayanıklılığını zayıflatırken; boroksit, alüminyum oksit, çinko oksit ve zirkonyum oksit, camın kimyasal dayanıklılığının artmasını sağlamaktadır

Bu özelliği sayesinde, en sağlam bildiğimiz maddelerde bile saklayamadığımız çözücü, parçalayıcı birçok kimyasalı cam kaplarda tutabiliriz

Camın Özel Yaratılışı

Camın fiziksel özellikleri, insanların faydalanması için özel olarak dizayn edilmiştir: Camın şekillendirilmesinde en önemli etkenlerden biri, yüzey gerilimidir Bu özellik, camın çok ince gözeneklere girmesine ve bunları doldurmasına imkan tanır

* Camın özgül ağırlığı, kimyasal bileşimine bağlı olarak 2,2-7,2 g/cm3 arasında değişmekle birlikte, genel kullanımda, pencere ve şişe camlarının yoğunluk değerleri, 2,3-2,6 g/cm3 arasındadır Bu değerler daha yüksek olsaydı, cam şimdikinden çok daha ağır olacak ve pratikte kullanımı imkansız hale gelecekti Cam ısıtılarak, genleşme oranı, dolayısıyla sıcaklığa dayanıklılığı ayarlanabilir Oysa, diğer pek çok madde için böyle bir durum söz konusu değildir Çoğu cisim, çok sıcak ortamdan soğuk ortama geçtiğinde bundan olumsuz etkilenir Oysa cam, genellikle 100-350oC sıcaklıklardan soğuk su içerisine atıldığında, sıcaklık şoklarına dayanabilmektedir Üstelik, camın kimyasal bileşimindeki soda, potasyum ve kurşun oksitin oranı ile oynayarak, ısıya ve ısı değişimlerine dayanıklılığı arttırılabilmektedir Bu yapıldığında, camın ısıya dayanıksız hali ile dayanıklı hali arasında hiçbir farklılık olmamaktadır Camın ısı sığası, camın sıcaklığı arttıkça yükselmektedir Her cam çeşidinin, değişik sıcaklıklardaki ısı sığaları farklı olduğu gibi, camların ısı sığalarının sıcaklıkla değişimleri de farklı olabilmektedir

* Camın mekanik özellikleri de mucizevi niteliktedir Bazı özel yöntemlerle, camın dayanıklılığı yüksek oranda artırılabilmektedir Günlük hayatta kullanılan bazı camların dayanıklılık uygulaması, 65-130 kg/cm2’dir Bununla birlikte, tasarımlarda; sertleştirilmiş bir ürün için, bu oran 10 katına çıkarak 1300 kg/cm2’ye kadar ulaşabilmektedir Böyle camlar oldukça dayanıklı olur; tekme ya da çekiç darbeleriyle dağılmaz Buna ek olarak, iki cam tabakasını, arasına başka bir kimyasal ekleyerek de dayanıklı hale getirmek mümkündür Bu yöntemin, otomobil çağının başladığı yıllarda keşfedilmiş olması da oldukça dikkat çekicidir Focus dergisinin 1998 Kasım sayısında bu konu şu şekilde yer almıştır:

“Güvenli camın bulunması, tam da en çok ihtiyaç duyulan zamanda gerçekleştirildi: Motorlu taşıt çağında 1903 yılında Fransız kimyager Edouard Benedictus, deney tüpünü laboratuvarının zeminine düşürdü Tüp kırıldı; ancak, dağılmadan tek parça halinde kaldı Benedictus, kolodyum ihtiva eden sıvının buharlaşmasından sonra tüpte kalan ince plastik tabakanın parçalanmayı engellediğini anladı Bunu not ettikten sonra bu konu üzerinde fazla düşünmedi Ancak, kaza yapan bir aracın içindeki kızın kırılan camlardan çok feci şekilde yaralanması, bu konuyu tekrar gündeme getirmesine neden oldu Daha önceki deneyiminden esinlenerek, iki cam tabakasının arasına selüloz nitrat yerleştirerek üç katlı camı oluşturdu Buluşu, 1920'lerde arabaların ön camlarında kullanılmaya ve otomotiv endüstrisinde ciddi şekilde taklit edilmeye başlandı”

* Camın kullanışlılığını sağlayan özellikleri bu kadarla da sınırlı değildir Yeni ya da kimyasal olarak temizlenmiş cam yüzeyler için, statik sürtünme katsayısı 1’e çok yakındır Bu sayede, camları kolayca temizlemek mümkün olmaktadır


1 5 1