Cevaplar

2012-11-18T23:07:09+02:00

Tekvin

Batılı dillerdeki adı Yunanca'da "yaradılış, doğuş" anlamına gelen Genesis kelimesinden gelir.[1]. İbrânice adı Bereşit, "Başlangıç" anlamına gelmektedir.

Dünyâ'nın yaratılışını, Âdem ile Havvâ'yı, Cennet'ten kovuluşu, Habil ve Kabil'i, Nuh Tûfânı'nı, Bâbil Kulesi'ni ve İbrâhim, İshak, Yâkup ve Yusuf peygamberleri anlatır.
kıyam

Ayakta durmak. Namazın içindeki farzlardan birisi. 
Kıyâm, üç şeyle tamam olur: 1) Ayakta durmak, 2) Secde yerine bakmak, 3) İki tarafına sallanmamak. (Kutbüddîn-i İznikî) 
Kıyâmı yapamayan hasta, oturarak, oturamayan, sırt üstü yatıp başı ile îmâ, işâret ederek kılar. Yüzü, semâya (göğe) karşı değil kıbleye karşı olması için başı altına yastık konur. Ayaklarını diker. Kıbleye karşı uzatmaz. (İbn-i Âbidin)
nefsin sıfatları
1- NEFS-İ EMMARE 

2- NEFS-İ LEVVAME 
3- NEFS-İ MÜLHİME 
4- NEFS-İ MUTMAİNNE 
5- NEFS-İ RADİYYE 
6- NEFS-İ MERDİYYE 
7- NEFS-İ SAFIYYE 

0