Cevaplar

2012-11-18T23:10:51+02:00

xddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

Bu ünitenin konusu tarih öncesi çağlardır. Öyleyse tarih öncesi çağlar hangi za­manları kapsar?

Tarih, yazıyla başlatılır. Yazı sayesinde tarihin kaydının tutulmaya başlaması, bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Buna göre yazının keşfinden sonrası tarihî dönemler, yazının keşfinden önceki zamanlarsa tarih öncesi (prehistorya) olarak adlandırılır. Bu sınıflandırmadan başka, arkeologlar ve Eskiçağ tarihçileri tarafın­dan kullanılan ve Üç Çağ Sistemi denen bir sınıflandırma daha vardır. Üç Çağ Sis­temi, tarih öncesi ve erken tarihî çağların, araç gereç yapımında kullanılan ham maddeleri esas alarak üç evreye bölünmesidir. Bu üç evre şöyle adlandırılmakta­dır: Taş Çağı, Tunç Çağı, Demir Çağı.Kaynak: http://notoku.com/uc-cag-sistemi-ve-tarih-oncesi-caglar/#ixzz2Cbw2eJ2L
NotOku.com'a teşekkürler.
ddddddd

Bu ünitenin konusu tarih öncesi çağlardır. Öyleyse tarih öncesi çağlar hangi za­manları kapsar?

Tarih, yazıyla başlatılır. Yazı sayesinde tarihin kaydının tutulmaya başlaması, bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Buna göre yazının keşfinden sonrası tarihî dönemler, yazının keşfinden önceki zamanlarsa tarih öncesi (prehistorya) olarak adlandırılır. Bu sınıflandırmadan başka, arkeologlar ve Eskiçağ tarihçileri tarafın­dan kullanılan ve Üç Çağ Sistemi denen bir sınıflandırma daha vardır. Üç Çağ Sis­temi, tarih öncesi ve erken tarihî çağların, araç gereç yapımında kullanılan ham maddeleri esas alarak üç evreye bölünmesidir. Bu üç evre şöyle adlandırılmakta­dır: Taş Çağı, Tunç Çağı, Demir Çağı.Kaynak: http://notoku.com/uc-cag-sistemi-ve-tarih-oncesi-caglar/#ixzz2Cbw2eJ2L
NotOku.com'a teşekkürler.
 

Bu ünitenin konusu tarih öncesi çağlardır. Öyleyse tarih öncesi çağlar hangi za­manları kapsar?

Tarih, yazıyla başlatılır. Yazı sayesinde tarihin kaydının tutulmaya başlaması, bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Buna göre yazının keşfinden sonrası tarihî dönemler, yazının keşfinden önceki zamanlarsa tarih öncesi (prehistorya) olarak adlandırılır. Bu sınıflandırmadan başka, arkeologlar ve Eskiçağ tarihçileri tarafın­dan kullanılan ve Üç Çağ Sistemi denen bir sınıflandırma daha vardır. Üç Çağ Sis­temi, tarih öncesi ve erken tarihî çağların, araç gereç yapımında kullanılan ham maddeleri esas alarak üç evreye bölünmesidir. Bu üç evre şöyle adlandırılmakta­dır: Taş Çağı, Tunç Çağı, Demir Çağı.Kaynak: http://notoku.com/uc-cag-sistemi-ve-tarih-oncesi-caglar/#ixzz2Cbw2eJ2L
NotOku.com'a teşekkürler.

Bu ünitenin konusu tarih öncesi çağlardır. Öyleyse tarih öncesi çağlar hangi za­manları kapsar?

Tarih, yazıyla başlatılır. Yazı sayesinde tarihin kaydının tutulmaya başlaması, bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Buna göre yazının keşfinden sonrası tarihî dönemler, yazının keşfinden önceki zamanlarsa tarih öncesi (prehistorya) olarak adlandırılır. Bu sınıflandırmadan başka, arkeologlar ve Eskiçağ tarihçileri tarafın­dan kullanılan ve Üç Çağ Sistemi denen bir sınıflandırma daha vardır. Üç Çağ Sis­temi, tarih öncesi ve erken tarihî çağların, araç gereç yapımında kullanılan ham maddeleri esas alarak üç evreye bölünmesidir. Bu üç evre şöyle adlandırılmakta­dır: Taş Çağı, Tunç Çağı, Demir Çağı.Kaynak: http://notoku.com/uc-cag-sistemi-ve-tarih-oncesi-caglar/#ixzz2Cbw2eJ2L
NotOku.com'a teşekkürler.
0
2012-11-18T23:12:04+02:00

Yontma Taş Devrinin özellikleri

· Bu dönemde iklim değişikliği meydana gelmiş ve buzul çağları yaşandığından, insanlar mağaralara çekildiler. · İnsanlığın ilk sanat eserleri olarak kabul edilen mağara resimlerini yaptılar. · Taşlar yontularak ilk defa araç ve gereçler yapıldı. · Avcılık ve toplayıcılık yapıldı. · Ateş bu dönemin sonunda bulundu. · Dönemin sonunda buzullar çözülmeye, iklim düzelmeye başladı · İlk defa kalan tipi (ilkel) toplum hayatı başladı. · Dönemin önemli yerleşim merkezleri Antalya’daki Karain ve Belbaş mağaralarıdır.

Orta Taş (Mezolotik) Çağı (MÖ 10.000-8.000): Bu dönemde insanlar, Eski Taş Çağında olduğu gibi hayatlarına avcılıkta ve toplayıcılıkta sürdürmüşler; mağara ve kaya sığınaklarında yaşamaya devam etmişlerdir. Daha sonra buzullar erimeye başlamış ve bu dönemin sonlarına doğru ateş bulunmuştur.

   Bu çağın en özgün buluntuları çakmak taşından yapılmış, mikrolit adı verilen ve günlük yaşamda kullanılmaya yönelik küçük araç gereçlerdir. Orta Asya’da Mezolotik Çağa ait en eski yerleşim yeri Güney Tacikistan’daki Kuldara (Ceyhun Nehri’nin yukarı kısmı) bölgesidir. Türkiye’de bu dönemi aydınlatan merkezlerden bazıları Antalya’da Beldibi, Ankara’da Macunçay, Göller yöresinde Baradiz, Samsun’da Tekkeköy mağaralarıdır.

YENİ TAŞ DEVRİ

1) Taştan daha sert, kesici ve dayanıklı aletler yapılmıştır. 
2) Keten, kenevir gibi bitkiler yetiştirilerek bu bitkilerin liflerinden giysiler yapıldı, dokumacılık başladı. 
3) Su boylarında bitkiler yetiştirilmeye başlandı. 
4) Buğday, arpa, bakla, darı gibi ürünleri yetiştirmeye başlayan insanlar, üretken nitelik kazandı.
5) İlk defa hayvanlar evcilleştirildi. 
6) Tarım ve hayvancılığın başlamasıyla yerleşik hayata geçildi.İnsanın üretici durumuna ulaşması kendi besinini üretmesiyle başlamıştır. Tarım faaliyetleri, sürekli yerleşme merkezleri kurulmasına yol açmıştır.

0