Cevaplar

2012-11-19T01:03:39+02:00

Felsefe ve dilbilim alanlarında anlambilim, bir dilin göstergeleri ile bunların anlamları arasındaki bağlantının incelenmesidir. Anlambilime farklı yöntem ve amaçlarla yaklaşılsa da, her iki alan da insanların dilsel anlatımlardan nasıl anlam çıkardıklarını açıklamaya çalışmıştır.

Felsefe sorunları bir dil içinde ifade edilmek zorunda olduklarından, sonunda dilin kendisi ile ilgili soruşturmalar haline dönüşürler. 1920’lerde ve 1930’larda olgucu okulun mantıkçıları, dile matematik ve mantıkta bulunan kesinliği ve açıklığı getirmeye çalışmışlardır. Onlara göre “doğal diller” açıklıktan ve kesinlikten uzaktır. Bu nedenlerden belirsizlik ve çokanlamlılıktan arınmış “ideal” bir dil üzerine kurulu bir anlambilim kuramı geliştirmeye çalışmışlardır.

0
2012-11-19T01:11:08+02:00

Felsefe bir düşünce etkinlidir Soru sorabilme yeteneğine dayanır
Felsefe sürekli soru sorma faaliyetidir Sorular cevaplardan daha önemlidir Herhangi bir konu hakkında sürekli soru sorar Sorular genelde hep aynı kalmakta ancak cevaplar filozoflara ve dönemlere göre değişir
Eleştirici ve sorgulayıcı bir düşüncedir Kendisine konu ettiği herşeyi eleştiri süzgecinden geçirir
Akla dayanan bir düşüncedir Felsefi düşünce aklın ürünü önermelerden oluşur Bu önermeleri doğrulama ve yanlışlama olanağı yoktur
Refleksif bir düşüncedir Bu düşünce her yönüyle sorgulananı, sorgulamanın kendisini veya sorgulananın sonucunu da sorgular Bu çift yönlü düşünme tavrı felsefi bir yöntemdir Düşüncenin kendi üzerine tekrar yönelmesi durumuna refleksif düşünme denir
Felsefi düşünce özneldir Her felsefi sistem o düşünceyi ortaya atan filozofun kişisel yaratıcılığına dayanır ve kişisel bir karakter taşır
Evrensel bir düşüncedir felsefenin öznel olması onun evrensel bir niteliğe sahip olmadığı anlamına gelmez Çünkü insan ve insan yaşantışıyla ilgili her şey felsefenin inceleme konusu olabilir Ele aldığı konular itibarıyla evrensel bir nitelik taşır
Felsefe, temellendirmeye dayalı bir düşüncedir Temellendirme, ortaya atılan bir görüş ya da ileri sürülen sav için bir dayanak göstermek anlamına gelir Felsefi düşüncenin temellendirilmesi ortaya atılan düşüncenin akla ve mantığa uygun gerekçelere dayandırılmasıdır
Felsefe hem olanı hemde olması gerkeni inceler

0