Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-19T01:01:47+02:00
10.Sınıf Psikoloji Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları -2

 

 

1) Aşağıdaki noktalı yerlere uygun kelimeleri yazınız. 
• Psikoloji .............................. .............................. ..................... denir.
• Psikoloji ilmi ile uğraşan ilim adamlarına Psikolog denir.
• Psikoloji kullandığı yöntem bakımından ……………… içinde yer alır.
• Davranış, Uyarıcı 
• Çağdaş psikolojinin alanları deneysel (te ik) Ve ………………… olarak sınıflandırılır. 

2) Psikolojinin konusu ve amaçları hakkında bilgi veriniz.
Konusu insan davranışları temel amaçları ise insan davranışlarını tanımlama anlama açıklama önceden kestirebilme ve kontrol edebilmedir.
3 Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. 
• İlk psikoloji laboratuarı Avusturya’da kurulmuştur … ….. Y
• Yapısalcılar, zihni algı, düşünce duygu, irade gibi öğelere ayırırlar ……… D
• Watson, Pavlow davranışçı yaklaşım öncüleridir. ……. D
• Hümanist yaklaşımın temelinde insan yer alır ve öncüsü Maslov’dur. …D…
• Bir Çocuk Önce emekler, sonra yürür veya önce heceleri birleştirir konuşmayı başarır bu görüş biyolojik yaklaşımdır. ……… ….. Y
• Wilhelm Wundt Psikoanalizin kurucusu sayılır …… 
• Gestalt psikologları yöntem olarak doğal gözlemi kullanırlar …. 
• İnsan davranışlarını hormonların çalışmasını, kanın kıymasal yapısını sinirsel süreçleri ve bu süreçlerin çalışmalarını beyinle bilişsel yaklaşım açıklamaya çalışır …… 
4) Türkiye’de psikolojinin gelişimine katkıda bulunan 4 ilim adamı yazınız

5) Paragrafa göre Bağımlı değişken ve Bağımsız değişken nedir?
Bir yazılı sınav için sınavdan bir hafta önce çalışmaya başlayan öğrencilerle, sınavdan bir gün önce çalışmaya başlayanların başarı düzeyleri araştırılmıştır. Çalışmaya bir hafta önce çalışmaya başlayanların daha başarılı oldukları saptanmıştır. Buna göre 
• A) bağımlı değişken 

• B) bağımsız değişken 

6) 0, +0.6, -0.8 korelasyon katsayılarıdır. Bu sayılar ne ifade etmektedir ve en kuvvetli bağıntı hangisidir?


7) Aşağıdaki Paragrafa göre deney gurubu ve kontrol grubu hangisidir?
Uykusuzluğun akıl yürütme ve problem çözme üzerindeki etkisi inceleniyor. 1. grup 36 saat uykusuz bırakılıyor, 2. grup normal uykularını uyuyor. Buna göre
Deney grubu : 
Kontrol grubu

1 5 1
2012-11-19T01:02:00+02:00

Yenidoğan hangi yaş grubunu kapsar? ve tanımı gelir bildiğime göre..

1 5 1