Cevaplar

2012-11-19T09:32:41+02:00

GENEL OLARAK KIDEM TAZMİNATI

 

 

 

Kıdem tazminatı 1475 sayılı yasanın 14.maddesinde düzenlenmiş olup,hizmet sözleşmesinin yasada  gösterilmiş bulunan hallerde son bulması halinde işçiye veya hak sahiplerine yapılması gereken bir ödemedir.

      1475 sayılı bilindiği üzere yürürlükten kaldırılmış yerine 4857 sayılı yasa yürürlüğe girmiştir.

     4857 sayılı İş kanununun 120.maddesinde “ 1475 sayılı İş kanununun 14.maddesi hariç diğer maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.” Denilmekte olduğundan bu madde halen uyğulamadadır.

     KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMANIN GENEL ŞARTLARI.

     

     1-Bir işverene hizmet akdi ile bağlı olarak 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi bir işçi olmak.

      Kanunun 4.maddesinde sayılan istisna hükümlerine tabi olmamak.

     2-İşçinin işyerinde en az bir yıllık bir çalışma süresinin bulunması.

     3-İş sözleşmesinin 1475 sayılı kanunun 14.maddesinde belirtilmiş bulunan hallerle sona ermiş olması.

     Gerekmektedir.

    

    KIDEM TAZMİNATININ HESABI.

 

     1-SÜRE: Kıdem tazminatı hesabına esas olan süre,işçinin fiilen işe başladığı tarih ile iş sözleşmesinin sona erdiği tarih arasındaki süredir.

     2-İşçinin kıdem tazminatına esas olan süre aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde  çalışılan sürelerin toplamı göz önüne alınarak hesaplanır.

      İş sözleşmesinin devam etmiş veya aralıklarla yeniden aktedilmiş olmasına bakılmaksızın çalışma sürelerinin toplamı esas alınır.

     3- İşyerinin nakli,devri veya intikali,yahut bir işverenden başka bir işverene geçmesi halinde iş akitlerinin süreleri toplamı esas alınır.

 

0