Cevaplar

2012-11-19T10:28:48+02:00

Çernozyomlar dünyanın en verimli yerli toprağıdır, coğrafi olarak yarı nemli step bölgelerinde yağışın artış gösterdiği yüksek platolarda görülen topraklardır Üzerindeki gür bitki örtüsünün düşük sıcaklığa bağlı olarak ayrışamaması nedeniyle humusça zengin olan koyu renkli topraklardır Çernozyomlar humusça zengin olduğundan, üzerinde tarım yapılması durumunda; oldukça verimli topraklardır Bu nedenle kara topraklar olarak da bilinir Tarım için çok elverişlidirler Çok yüksek oranda(%3-%15) humus, yine yüksek oranlarda fosforik asit,fosfor ve Amonyak içerir Orta kuşakta yarı nemli bölgelerde dağ çayırlarının altında görülür Ülkemizde Karadeniz platosunda yaygındır Karadenizin kuzeyinde, Romanya, Arjantin, Kanada ve ABD'de rastlanır  

0
2012-11-19T10:29:18+02:00

Çernezyom topraklar(Kara topraklar):Karasal kuşağın yarı nemli sahalarında görülen bu topraklar çayır bitki örtüsü altında yetişir.Gür ot örtüsünden dolayı humus bakımından zengindir.Yerli topraklar içinde en verimli olanı çernezyom topraklardır.En güzel örneğine Romanya’da Tuna  ovalarında rastlanılır. humus bakımından zengindirÇernozyomlar dünyanın en verimli yerli toprağıdır, coğrafi olarak yarı nemli step bölgelerinde yağışın artış gösterdiği yüksek platolarda görülen topraklardır Üzerindeki gür bitki örtüsünün düşük sıcaklığa bağlı olarak ayrışamaması nedeniyle humusça zengin olan koyu renkli topraklardır Çernozyomlar humusça zengin olduğundan, üzerinde tarım yapılması durumunda; oldukça verimli topraklardır Bu nedenle kara topraklar olarak da bilinir Tarım için çok elverişlidirler Çok yüksek oranda(%3-%15) humus, yine yüksek oranlarda fosforik asit,fosfor ve Amonyak içerir Orta kuşakta yarı nemli bölgelerde dağ çayırlarının altında görülür Ülkemizde Karadeniz platosunda yaygındır Karadenizin kuzeyinde, Romanya, Arjantin, Kanada ve ABD'de rastlanır

0