Cevaplar

2012-11-19T14:25:33+02:00

2-a deterjanının lekeyi çıkarma olasılığı 0,3, b deterjanının aynı lekeyi çıkarma olasılığı 2/5tir. buna göre lekenin en az bir deterjanın çıkarma olasılığı kaçtır? cvp 29/50


Önce a deterjanı lekeyi çıkartsın b deterjanı çıkartmasın. 

(3./10 . 3/5) ----> b deterjanı 2/5 oranında çıkarma olasılığına sahipse 3/5 oranında çıkarmama oranına sahiptir.

Şimdi tam tersi olsun.

(7/10 . 2/5)


Şimdi her ikisi çıkartsın.

(3/10 . 2/5)

Sonuç olarak ;

(3./10 . 3/5) + (7/10 . 2/5) + (6/50)


9/50 + 14/50 + 6/50 = 29/50 olacaktır.SORU 1: Bir sınav dönemindeki istatistik dersinde sınava giren öğrencilerin 20’si kız 10’u erkektir. Kız öğrencilerin not ortalaması 85, standart sapması 4, erkek öğrencilerin not ortalaması 81, standart sapması 5’tir. 1 ve 2 sırasıyla bu sınava girmesi gereken tüm kız ve erkek öğrencilerin not ortalaması ise 1 ve 2 farkı için %90’lık güven aralığını bulunuz. 

ÇÖZÜM: 1=85 2=81 n=12 m=10 

1- 2’nin nokta tahmini 1- 2=4 

Sp2= =20,25 Sp=4,478 

1- =0,90 =0,10 

t1- =t0,95 v=n+m-2=20 serbestlik derecesinde t0,95=1,725 bulunur. 

P(( 1- 2)-t0,95.Sp. < 1- 2<( 1- 2)+t0,95. Sp. )=1- 

P(4-1,725.4,478. < 1- 2<4+1,725.4,478. ) 

P(0,63< 1- 2<7,31) 

1- 2 için güven aralığı [0,63;7,31] elde edilir. 

1 3 1