Cevaplar

2012-11-19T15:11:05+02:00

1) İSLAMİYETTEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI
a) Sözlü Edebiyat
b) Yazılı Edebiyat

2) İSLAMİYETİN KABULÜNDEN SONRAKİ TÜRK EDEBİYATI
a) Divan Edebiyatı
b) Halk Edebiyatı

    • Anonim Türk Halk Edebiyatı
    • Dini-Tasavvufi Türk Halk Edebiyatı
    • Âşık Tarzı Türk Halk Edebiyatı

3 ) BATI TESİRİNDEKİ TÜRK EDEBİYATI
- Tanzimat Edebiyatı
- Servet-i Fünun Edebiyatı
Fecr-i Ati Edebiyatı
- Milli Edebiyat
- Beş Hececiler
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
- Yedi Meşaleciler
- Garipçiler (Birinci Yeniciler)
İkinci Yeniciler
Toplumcu Gerçekçiler
- Maviciler 
Hisarcılar

1 5 1
2012-11-19T15:11:19+02:00

1. İslamiyetten Önceki Türk Edebiyatı

a) Sözlü Edebiyat Dönemi
b) Yazılı Edebiyat Dönemi

2. İslamiyetten Sonraki Türk Edebiyatı

a) Divan Edebiyatı Dönemi
b) Halk Edebiyatı Dönemi

3. Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı

a) Tanzimat Edebiyatı Dönemi
b) Servet-i Fünun Edebiyatı
c) Fecr-i Ati Edebiyatı
d) Milli Edebiyat Dönemi
e) Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı
f) 1940 Sonrası Edebiyatı


1 1 1