Cevaplar

2012-11-19T15:13:05+02:00

Okul Diploma Notu İstatistiklerinin Hesaplanmasında kullanılan değişkenler

N           Okuldaki son sınıf öğrencilerinin (öğrenim durumu = 1) sayısı

xort       Diploma notlarının ortalaması

σ            Diploma notlarının standart sapması

xm         En küçük diploma notu

x1          En büyük diploma notu

N1         En büyük diploma notuna sahip aday sayısı

m          Diploma notların alt sınırı : m = max (xm ,xort - 3σ)   

M1         Diploma notların üst sınırı:

              M1 = min (x1 ,xort + 3σ) + ∆1       

                  ∆1  = (N1 – 1) / N * σ

x2            Varsa, x1in altında en az 4 adayın sahip olduğu ilk diploma notu

                (yoksa x2 = x1 M2 = M1, x3 = x1 , ve M3 = M1)

N2         Varsa x2 notuna sahip aday sayısı (N2 ≥ 4 ; x2 yoksa N2 = 0

M2       Varsa  x2 ve altındaki notlar için üst sınır:

             M2 = max[M1, M1 – (x1 – x2) + ∆2]

               ∆2   = (N2– 1) / N * σ

x3            Varsa, x2nin altıda en az 8 adayın sahip olduğu ilk diploma notu

                ( yoksa x3 = x2  ve  M3 = M2)

N3        Varsa x3 notuna sahip aday sayısı (N3 ≥ 8 ; x3 yoksa N3 = 0

M3      Varsa  x3 ve altındaki notlar için üst sınır:

                   M3 = max [M2, M1 – (x1 – x3) + ∆3]

                       ∆3  = (N3 – 1) / N * σ

0