Cevaplar

2012-11-19T15:56:09+02:00

 benzeteç. benzetici.
3. anlamı simülatör. benzeteç.

1 1 1
2012-11-19T16:15:17+02:00

Tanim1

“Bir sistemin simulasyonu ,bu sistemi temsil edebilecek bir model oluşturma işlemidir.”1

Tanim2

“Simülasyon gerçek sistemin modelinin tasarımlanması ve bu model ile sistemin işletilmesi amacına yönelik olarak , sistemin davranışını anlayabilmek veya değişik stratejileri değerlendirebilmek için deneyler yürütülmesi sürecidir.”

Tanim3

“Simülasyon geliştirilen veya yeniden düzenlenen sürecin proses işlemlerini tamamlamada ve deneme çalışmalarını yürütmede ve süreçlerin hata zamanlarını tahmin etmek için yapılan deneysel çalışmadır .Yeni sürecin değişikliklere gösterdiği olası reaksiyonları da anlayabiliriz.”

1 5 1