Cevaplar

2012-11-19T16:15:14+02:00

-Estetiktir 
 
-Lingual 
braketler direnç merkezine yakın konumlandırıldığı için istenmeyen hareketler daha azdır.

-Görünen yüzeyde dişeti büyümeleri olmaz.

-Braketler 
lingualde (dişlerin dil yüzeyinde) yer aldığı için fasiyal (dişlerin dudak-yanak yizeyi) bonding, debonding, adeziv artıklarının temizlenmesi veya plak retansiyonu sebebiyle oluşan dekalsifikasyonlar (çürük başlangıçları) görülmez. Lingual yüzeylerde dilin temizleme etkisi tüm bu olumsuzlukları elimine etmektedir. Yapılan çalışmalarda dişlerin palatinal yüzeylerindeki minenin dekalsifikasyona daha dirençli olduğu gösterilmiştir.

-Tedavi sırasında diş dizilimi daha iyi görünür.

-Dudak 
yaralanmaları olmaz.

-Hastanın 
işbirliği daha iyidir.

        Gorman ve arkadaşları lingual aparey tedavisi gören hastaların tedaviye daha istekli olmaları sebebiyle tedavi süresince hasta işbirliğinin daha iyi olduğunu gözlemişlerdir. Öyle ki ankrajın  kritik olduğu durumlarda erişkin hastalar headgear (ağızdışı kuvvet elemanı) takmayı bile kolaylıkla kabul etmektedir.

-Derin kapanış hızlı açılır.

-TME (çene eklemi) 
üzerine olumlu etkisi vardır.

       Çoğu araştırmacı, lingual aparey kullanımıyla eklem semptomlarında azalma gördüklerini söylemişlerdir. Bunu sebep olarak da oklüzyonun açılmasıyla beraber mandibula hareketinin serbestleşmesi ve bu sebeple kaslarda meydana gelen değişiklikler gösterilmiştir.

-Parafonksiyonlar ortadan kalkar.

        Creekmore, Romano, Scuzzo ve Takemoto, kapanışın açılması ile bruksizm (diş gıcırdatma) ya da diş sıkma gibi parafonksiyonların elimine edildiğini belirtmişlerdir.

 

                       Lingual Ortodontik Tedavinin Dezavantajları:


-Lingualden çalışmanın getirdiği klinik zorluklar.

-Tedavi 
boyunca daha fazla zaman ve emek harcanması.

-Tedavi 
mekaniklerinin sınırlı kapasitesi.

-Maliyetin 
daha yüksek olması.

-İndirekt yöntemde braket kopması gibi bir durum halinde çözümün zor olması.

-Hastalarda görülen dil yaralanmaları, çiğneme, konuşma ve hijyenproblemleri.

-Dişlerin farklı morfolojileri olduğu için lingual braketlerin bonding (yapıştırma) işlemlerinde karşılaşılan zorluklar. 


0