arkadaşlar biz yarın tarih sınavı olucaz hoca sınava hazırlanmamız için kağıt verdi 40 tane soru var fakat 10 tane sorucak klasik olucak sizcee neler çıkar sınavdaa olduysanız bu arada 9.sınıf öğrencisiyim ilk sınav lütfen yardım edinnn saçma yorumlar yapanı şikayet ederim

2

Cevaplar

2012-11-19T16:25:58+02:00

1- Tarih ne demektir?

Tarih geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini YER VE ZAMAN bildirerek, SEBEP-SONUÇ ilişkisi içinde anlatan bilim dalıdır.


2- Tarihi hikayeden ayırarak bilimsellik kazandıran özellikleri nelerdir?

3- Tarih biliminin diğer bilimlerden farkını yazınız?

4- Tarih biliminin temel konusu nedir?
 Geçmiş zamanda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetidir.

5- Tarih biliminin yöntemini açıklayınız?

3- Tarih biliminin tanımı yapılırken hangi özellikleri kesinlikle bulunmalıdır?

4- Tarihte kaynak ne demektir? I. ve II.elden kaynakları örneklerle açıklayın?

5- Tarihi kaç şekilde sınıflandırıyoruz? Örneklerle açıklayınız?

6- Zamana kaç şekilde sınıflandırıyoruz? Örneklerle açıklayınız?

7- Konuya kaç şekilde sınıflandırıyoruz? Örneklerle açıklayınız?

8- Tarihi sınıflandırmanın temel amacı nedir?

9- Günümüzdeki Amasra ilçemizin eski adının “ Paflogonya” olduğunu bulan bir tarihçi hangi yardımcı bilim dalını kullanmıştır?

10- Bir tarihçi olarak araştırdığınız tarihi bir konuda eldeki kaynakları kullanmak için hangi yöntemleri kullanırdınız? Bu yöntemleri kullanım sırasına göre sıralayınız.

11- .....................bilim dalını tarihe yardımcı olması yönünden açıklayınız.

12- Tarih öncesi devirlerle ilgili olarak faydalanabileceğimiz yrdcı bilim dallarına 5 örnek yazınız.

13- Tarih devirleriyle ilgili olarak faydalanabileceğimiz yardımcı bilim dallarına 5 örnek yazınız.

14- Takvim ne denektir? Tarihte ilk kez kimler kullanmışlardır?

15- Takvimlerde bir yıl olarak hangi sistemler kullanılır? Bunlar neye göre hesaplanır?

16- Tarihte yazıyı ilk kez kimler bulmuştur?Anadoluya yazıyı kimler getirmiştir?Bu yazılı belgeler nerede bulunmuştur?

17- Türklerin tarih boyunca kullandıkları takvimlerin isimlerini yazınız?

18- Güneş yılı esaslı takvim ile ay yılı esaslı takvim arasında iki temel farkı belirtiniz.

19- Miladi takvime göre 29 Ocak 2004 tarihi, Rumi takvime göre hangi tarihtir?

20- Hicri 857 Miladi hangi yıla tekabül etmektedir?Çıkan sonuç size neyi hatırlatıyor?

21- Rumi takvime göre ........yılı, miladi takvime göre hangi yıldır?

22- Hicri......yılını, miladi takvime çeviriniz?

23- Hicri takvimin özelliklerinden 2 tanesini yazınız.

24- Hicri takvim ile Miladi takvim arasındaki farkları yazınız.

25- Miladi......yılını, hicri takvime çeviriniz?

26- Miladi takvimin özelliklerinden 2 tanesini yazınız.

27- Miladi takvimin kullanılmasına ülkemizde niçin ihtiyaç duyulmuştur?

28- M.Ö.3500 yılında yazının bulunmasından günümüze kadar kaç yıl geçmiştir?

29- 18.yüzyılın 2.yarısı ile ilgili bir tarih yazınız?

30- .......tarihinin yüzyıl olarak okunuşunu yazınız.

 

 

0
2012-11-19T16:29:01+02:00

tarihin özellikleri  yazılı yazısız kaynaklar  çağları soruyorlar

0