Cevaplar

2012-11-19T19:43:39+02:00

Dünya'daki ülkeler için yaşam uzunluğu, okur yazar oranı,eğitim ve yaşam düzeyi doğrultusunda hazırlanan bir ölçümdür. İnsanların düzgün yaşaması, özellikle çocuk hakları için bir ölçün teşkil eder. Bu araştırma sonucunda bir ülkenin gelişmiş, gelişmekte olan ya da gelişmemiş bir ülke olduğu; bunun yanı sıra ekonomisindeki etkinin yaşam niteliği ne düzeyde etkilediğini gösterir. Dağılım ilk olarak 1990yılında Pakistanlı ekonomist Mahbub ul Haq tarafından geliştirilmiştir ve 1993 yılından bu yana Birleşmiş MilletlerGelişme Programı tarafından yıllık Gelişme Raporu'nda sunulur.

İnsani Gelişme Göstergesi ülkelerde üç başlıca gelişimleri göz önünde tutar:

Uzun ve sağlıklı bir yaşam; ölçümü ortalama yaşam süresi ile yapılır. Bilgi, ölçümü okur yazar oranı (2/3'ü) ve ilkokul, lise veüniversite kayıtları yüzdesi (1/3'ü) ile yapılır. Ölçünlü yaşam düzeyi, ölçümü kişi başına düşen gelir ve alım gücünün Amerikan Doları'ndan hesaplanmasıyla yapılır.
0