Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-19T16:54:59+02:00

CEVAPLARI:  1-D ,2- D , 3-C ,4- A , 5-B1)I. Kuvvet hareketli bir cismi durdurur
II.Kuvvet birimi Newton’dur
III. Kuvvet vektörel büyüklüktür.
IV. Kuvvet dinamometre ile ölçülür.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I , IV B) I , II, IV C) I , III , IV D) I , II , III , IV

2-)Yüzeyle arasında 18 N sürtünme kuvveti olan duran bir cismi aşağıdaki kuvvetlerden hangisiyle hareket ettirebiliriz?

A) 6 B) 9 C) 12 D) 203-)I. Atom çekirdeği pozitif yüklüdür
II. Elektron yüksüz taneciktir
III.Nötron negatif yüklüdür
IV.Proton pozitif yüklüdür

Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I,II C) I,IV D) II,IV 

4-)Bir öğrenci ,tebeşir tozu, demir tozu, tuz karışımını birbirinden ayırmak için aşağıdaki yöntemleri uyguluyor .

I. Suda çözme 
II. Mıknatıs kullanma 
III. Süzme 
IV. Kristallendirme

Öğrenci bu yöntemleri hangi sıra ile uygulamalıdır ?
A) II,I,III,IV B) III,I,II,IV C) IV,III,I,II D) I,IV,II,III

5-) Basit makinelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Bazılarında kuvvetten bazılarında yoldan kazanç sağlanır. 
B)Enerji ve işten kazanç sağlar
C) Kuvvetten kazanç olursa yoldan kayıp olur 
D)Yoldan kazanç olursa kuvvetten kayıp olur

0
En İyi Cevap!
2012-11-19T17:38:49+02:00

1. Kuvvet nasıl bir büyüklüktür?

A) Skaler
B) Kuvvetsel
C) Vektörel
D) Birimsel

2. Aşağıdakilerden hangisi kuvveti tanımlar?

A) Duran cisimleri hareket ettirir
B) Cisimlerin şeklini değiştirir
C) Hareket eden cismi durdurur ve yönünü değiştirir
D) Hepsi

3. Kuvvet kanunlarını bulan bilim adamı kimdir?

A) Edison
B) Newton
C) Archimedes
D) Darwin

4. Aşağıdakilerden hangisi kuvvet birimi değildir?

A) Atmosfer
B) Kilogram-kuvvet
C) Dyn
D) Gram-kuvvet

5. Yönü sağa doğru olan kuvvetin işaretini eksi ( – ) seçersek, yönü sola doğru olan kuvvetin işareti ne olmalıdır?

A) Eksi ( – )
B) Artı ( + )
C) Kuvvette yön belirtilmez
D) Bileşke kuvvete bakmak gerekir

1 5 1