Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-19T17:16:20+02:00

en önemili olan özgürlük ve yaşma hakkı

0
2012-11-19T17:16:45+02:00

Biyolojik yasalar, fiziksel yasalar gibi evrenseldir, deney, gözlem ve araştırmalar sonucu ortaya konulmuştur Evrendeki biyolojik yasalar Allah'ın çizdiği bir kaderdir 

Yüce Allah Kur'an'da bazı biyolojik yasalara dikkat çekmekte, canlıların yapısı, büyümesi, üremesi, gelişmesi, korunması gibi konularda bilgiler vermektedir Bu konularla ilgili ayetlerden bazıları şunlardır: 

"Biz rüzgârları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten su indirdik de onunla su ihtiyacınızı karşıladık" (Hicr suresi, 22)

"Yeryüzüne bakmazlar mı? Orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik" (Şuarâ suresi, 7) 

"Allah her canlıyı sudan yarattı İşte bunlardan kimi karın üstünde sürünür, kimi de iki ayağı üstünde yürür Allah dilediğini yaratır (Nur suresi, 45)

"Size tohumlar bitkiler( ağaçları) sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler yetiştirmek için üst üste yığılıp sıkışan bulutlardan şırıl şırıl akan sular indirdik" (Nebe suresi, 14-16) 


0