1- Kur'an ı kerim hangi halife zamanında çoğaltılmıştır?

2- Ayet kavramının tanımı?

3- Bir toplumda eskiden beri uygulanagelen dolayısıyla kuşaktan kuşağa iletilen yaptırım gücü olan akla aykırı olmayan ve dinin onayladığı kültürel değer alışkanlık tutum ve davranışlardır.Yukarıdaki tanım hangisinin tanımıdır? a)din b) ahlak c)kanun d)örf yanlış ve eksik söyleyenleri şikayet ederim!!!

2

Cevaplar

2012-11-19T17:56:13+02:00

1-Üçüncü Halife Hz. Osman

2-Sözlükte "açık alâmet, işâret, emâre, iz ve nişâne" demektir. Çoğulu ây ve âyât'tır. Allah'ın varlığına delâlet eden şeylere ve peygamberlerin hak olduğunu ispat eden mucizelere de âyet denir.

3- d şıkkı olabilir . 

1 5 1
2012-11-19T18:16:17+02:00

1. hz osman

2.kurnda geçen her cümlenin bşınd aolan ayet

0