Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-11-11T19:16:43+02:00
Din, insanın olduğu her yerde var olan, doğumundan ölümüne kadar hayatının her evresinde karşısına çıkan evrensel bir olgudur. Din, Arapça bir kelime olup yol, adet, hüküm, kanun, düzen, karşılıklı mükafat-ceza, itaat, inanç gibi anlamlara gelir. Terim olarak din; "insanın Allah, diğer insan ve varlıklarla münasebetlerini düzenleyen ve insan hayatına yön veren, onlarla ilgili davranışlara esas olacak kurallar bütününe verilen ad"dır.
Bilim Adamları Dini Nasıl Tanımlarlar ?Bilim adamları bütün dinlerde bulunan inanç, ibadet, ahlâk gibi ortak özellikleri dikkate alarak dinin tanımını şöyle yapmışlardır: "Bir topluluğun sahip olduğu inanç, ibadet ve ahlâk kurallarının bütünüdür ve ."İnsanın Doğası ve Din Evet ilk olarak insan ataları maymun olan ve maymunun en son evrimini tamamlamış beyni,fiziksel hareketleri, duygu ve düşünceleri istekleri doğrultusunda değişen ve gelişen bir türdür.İnsanın doğasında her canlı gibi ihtiyaç ve isteklerden doğan sorunları çözme kabiliyeti gelişmiş bir canlıdır,sorunları çözmek için zekasını kullanan ve zamanla geliştirip tek düzelikten kurtulan homosapienler yani bizler.İnsanlar egoları yüzünden kendilerinin hayvanlardan gelmediklerini savunurlar. (idda ederler) Bu tür kişiler bilimsel bilgi düzeyi yok kadar düşük ve bilgisiz konuşurlar.Aslında bu kocaman gizemli evrende biyolojik dengenin sadece küçücük bir parçası olduklarını bilmezler.Biyo dengeyi alt üst eden insanlardır Para Kazanma hırsı , Açgözlülük , Kapitalist sistem insanların doğayı yok etmelerine sebep olur.İnsanlar doğal dengeyi bozan lanet olası türlerdir.Bir kaplan yiyemeyeceği kadar çok sayıda antilop öldürür mü ? Hayır tabikide fazlasının kendisine bir ek getirisi olmayacağını bilir karnı acıktığında ailesi için tekrar avlanır.Buradan bizim türümüzün açgözlü olduğu kanısına varıyoruz.İnsan (homosapien) lar böyle canlılardır.Şimdi Din konusuna geçelim.Dinler insanlar tarafından ortaya çıkmış olup.İnsanların çeşitli topluluklara bölünerek (aynı zamanda ırkçılığın başlangıcı) farklı dinler ortaya çıkarması ve bundan dinleri oluşturan kişilerin çıkar sağlama aracı olmuştur.Dinler geçmiş zamanlarda insanlar tarafından oluşturulduğu için cahillik döneminde pek çok insanı inandırması kolay olmuştur ve işin içine korkuda girmiştir cehennem , şeytan , cin vb. dinler herzaman yayılmacı bir politika izlemiştir.Bugün nasıl dinler üzerinden baştakiler para kaldırıyorsa , halkı soyuyorsa geçmiştede dinler pekçok kişilerin çıkarına çalışmıştır.Dinler Dünya'da savaşı başlatmıştır,huzuru bozmuştur ve din adına yapılan katliamlar , saldırılar kimbilir kaç milyon insanın ölümüne sebep olmuştur.İnsanlar günümüzde de hala dinlerin etkisinden çıkamamış bu yolda ilerlemeye devam etmektedirler.Şimdilik iyi günler daha sonra tekrar görüşmek üzere bypower/Administrator...
3 3 3
2013-11-11T19:23:56+02:00
Insan doğduğundan beri din yani müslümandır..
2 3 2