Cevaplar

2012-11-19T18:23:49+02:00
DİE KOMPARATİON

Die Komparation kelimesi karşılaştırma anlamına gelir.Almanca'da sıfatların karşılaştırlımasında üç farklı kademe mevcuttur.Bunlar:
1)Normal sıfat (Der Positiv)
2)Daha Üstün Sıfat (Der Komparativ)
3)En üstün Sıfat (Der Süperlativ)

Şimdi her üç kademenin de nasıl elde edileceğini kısaca anlatıp çeşitli örnekler verelim:

1)Der Positiv

Bu kademe sıfatın normal olarak kullanılan, yani ek almamış halidir.Örneğin;
lang : uzun
klein : küçük
gross : büyük 

gibi sıfatlar buna örnek olarak verilebilir.

2)Der Komparativ

Bu kademe sıfatın normal halinden daha üstün olduğunu belirtir.
Bu kademeyi elde etmek için sıfatın sonuna -er eki getirilir.
Örneğin:
klein : küçük
kleiner : daha küçük


lang : uzun
langer : daha uzun


schön : güzel
schöner : daha güzel


Gibi sıfatları örnek olarak vermek mümkündür.

3)Der Süperlativ

En üstünlük olarak bilinen bu kademe aynı zamanda der elativ şeklinde de ifade edilebilir.
Bu kademeyi elde etmek için sıfatın sonuna -st eki getirilir.
Örneğin:
klein : küçük
kleinst : en küçük


lang : uzun
langst : en uzun


schön : güzel
schönst : en güzel


Gibi örnekleri vermek mümkündür.
Bir de Almanca'da bu kuralların hiç birine uymayan az sayıda bazı sıfatlar vardır.
Bir örnek vermek gerekirse
gut : iyi
besser : daha iyi
best : en iyi

şeklinde oluşturulabilir.
Şimdi bir kaç sıfatı normalden en üstüne doğru sıralayalım:

klein : küçük
kleiner : daha küçük
kleinst : en küçük

lang : uzun
langer : daha  uzun 
langst : en uzun

2 5 2
2012-11-19T18:27:27+02:00

schün(güzel demek)=positiv hali.komperativde  -er eki getirlir.yani schöner olur.superlativde ise kelimenin başın am...-sten getirlir. yani am schönesten olur.
kurala uymayanlarda vardır bunlar: 1)gern-lieben-am liebten 2)viel-mehr-am meisten 3)gut-besser-am besten gibi..
 

0