Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2016-06-03T13:43:30+03:00

K, L ve M cisimlerinin sıvı içerisindeki denge durumları şekildeki gibidir. Buna göre yoğunluklarının büyükten küçüğe doğru sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 

A) K > L > M
B) M > L > K
C) L > M > K
D) M > K > L

Soru 2

Soru 3

Soru 4
Aşağıda verilen durumların hangisinde katı maddenin sıvıda yüzmesi mümkündür? 

A) Katının yoğunluğu sıvının yoğunluğundan küçük olduğunda 
B) Sıvının kütlesi katının kütlesinden büyük olduğunda 
C) Katının kütlesi sıvının kütlesinden büyük olduğunda 
D) Sıvının yoğunluğu katının yoğunluğundan küçük olduğunda

Soru 58.Sınıf Kaldırma Kuvveti Test Soruları
I - Kabın şekli II - Sıvının yoğunluğu III - Sıvının derinliği Bir kaptaki sıvı basıncı verilenlerden hangilerine bağlı değildir? 

A) Yalnız I 
B) I ve II 
C) I ve III 
D) I , II ve III

Soru 6
X, Y, Z cisimleri su içinde şekildeki gibi duruyorlar. X , Y ve Z cisimlerinin yoğunluklarının büyükten küçüğe doğru sıralaması nasıldır? 

A) Z, X, Y 
B) Y, X, Z 
C) X, Z, Y 
D) Z, Y, X

Soru 7
Hacimleri eşit olan K, L, M ve N cisimlerinin sıvı içindeki denge durumları şekilde verilmiştir.Buna göre, cisimlerin ağırlıkları arasındaki ilişki aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) K < L < M < N 
B) K < N = L < M 
C) K < L = M < N 
D) N < L = M < K

Soru 8
Kaldırma kuvveti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Sıvı ve gazların içindeki maddelere etki eder. 
B) Ağırlık ile aynı yönlüdür. 
C) Kabın derinliğine bağlıdır. 
D) Uygulama noktası her zaman cismin ağırlık merkezidir.

Soru 98.Sınıf Kaldırma Kuvveti Test Soruları
Aşağıdaki kaplarda yoğunluk ve derinlikleri verilmiş farklı miktarlarda farklı sıvılar bulunuyor. Kapların altındaki vanalar açıldığında hangi vanadaki su çıkış hızı en az olur?

Soru 10
Havadaki ağırlığı 20N olarak ölçülen bir cismin Saf sudaki ağırlığı 17N, Tuzlu sudaki ağırlığı 16N ölçülmüştür. Saf su ve tuzlu suyun cisme uyguladığı kaldırma kuvvetleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 4N – 6N 
B) 2N – 5N 
C) 5N – 4N 
D) 3N – 4N


0