Cevaplar

2012-11-19T18:48:34+02:00

Gümrü Antlaşması’nın önemi

-Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin milletlerarası alanda imzaladığı ilk siyasi antlaşmadır.

-Bu antlaşma ile Ermeniler, Sevr Antlaşması’nın kendilerine tanıdığı haklardan vazgeçmiş, Ermeni meselesi milletlerarası düzeyde sona ermiştir.

-Ermeniler, TBMM Hükümeti ile Gümrü Antlaşması’nı imzalayarak yeni Türk Devleti’ni tanımıştır.

-Anadolu’da başlayan Milli Mücadele’nin ilk siyasi zaferidir.

-Kurtuluş Savaşı’nın bir cephesi kapanmış, TBMM’nin itibarı artmıştır.

-Türkiye Büyük Millet Meclisi, doğudaki birliklerinin bir kısmını Batı Cephesi’ne kaydırma imkânı bulmuştur.

1 5 1
2012-11-19T18:48:37+02:00

T.B.M.M’nin uluslar arası alanda kazandığı ilk siyasi ve askeri başarıdır.
• İlk kez Gümrü antlaşmasıyla belirlenen doğu sınırımız , Moskova ve Kars antlaşmalarıyla son şeklini almıştır.
• Ermeniler barış imzalamakla ilk kez Sevr antlaşmasının geçersizliği onaylamış oldular.
• Ermeni sorunu çözüme kavuşturuldu

0