Cevaplar

2012-11-19T18:51:15+02:00

birey ya da grupların toplumda geçerli olan değer ve normlara uymamaları sonucu ortaya çıkan bir olgudur.
toplumsal sapmalar iki yönlü olabilir; bunlar olumlu ve olumsuz sapmalardır

1 5 1
2012-11-19T18:51:41+02:00

 

Toplumsal sapma;Suç ve sapma, günümüz toplumlarının çözüme kavuşturmak için yoğun çaba sarf ettikleri problemlerin başında gelmektedir. Sapma davranışı izah etmeye çalışan sosyolojik teoriler, belli bir toplumsal yapıyı dikkate almaktadır. Sosyal sistemin işleyiş özellikleri, kurumsal yapı, rol ve statü yapısı, yaşanan sürecin ortaya çıkardığı özellikler dikkate alınmadan sapma davranışın oluşum sebepleri izah edilemez.
Gazete ve televizyon haberlerinde, magazin programlarında her gün izlenen, bazen suç teşkil eden bazen eğlence tarzı olarak kamu oyunun gündemine taşınan davranışlar, izleyenlerde tepkiye yol açıyorsa sapma problemiyle karşı karşıya olduğumuz anlaşılmalıdır

örneğin;toplumumuzdaki ahlaki çöküş,ensestlerin artması,fuhuşta yaşın gerilemesi,daha çok uyuşturucu kullanan gencin olması gibi

 

 

 

 

 

 

 

 

1 5 1