Cevaplar

2012-11-19T18:50:04+02:00

stediğin arabayı alırım, yeter ki sınavı kazan.

Okula gideceksin ama otobüsle. 

Onu gördükçe seni hatırlıyorum.


Bazı cümlelerde aslında istek anlamı vardır, ama yine de ikinci yargının gerçekleşmesi birinciye bağlıdır:

İzin verse de görüşlerimizi açıklasak. 

Kar yağmasa da otobüsle gitsek. 


Bazen yukarıda belirtilen ekler olmadan da cümlenin kendisinden bu anlam çıkarılabilir:

Konuşma, patlatırım.

1 5 1