Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-19T19:11:00+02:00
Erken dönem Hanedanlar I [değiştir]

Tufan öncesi krallar ya da MÖ 26ıncı yüzyıldan önceki krallar. Bu kralların hükümdarlık süreleri “sar” (1 sar 3600 yıllık dönemi kapsamaktadır) ve “ner” (bir ner 600 yıllık dönemi kapsamaktadır) birimleri ile ölçülmekteydi.

"Krallık cennetten indikten sonra, Kraliyet Eridu’daydı. Eridu’da, Alulim kral oldu; 28800 yıl boyunca hükmetti."

Eridu’da Alulim: 8 sar (28800 yıl) Eridu’da Alalgar: 10 sar (36000 yıl) Bad-Tibira’da En-Men-Lu-Ana: 12 sar (43200 yıl) En-Men-Ana 1, 2 Bad-Tibira’da En-Men-Gal-Ana: 8 sar (28800 yıl) Bad-Tibira’da Tammuz (Dumuzi), çoban: 10 sar (36000 yıl) Larag’da En-Sipad-Zid-Ana: 8 sar (28800 yıl) Zimbir’de En-Men-Dur-Ana: 5 sar ve 5 ner (21000 yıl) Shuruppak’da Ubara-Tutu: 5 sar ve 1 ner (18600 yıl) Utnapishtim 1

1:Bu iki isim sümer kral listelerinin yaklaşık yarısında geçmektedir, fakat diğerlerinde geçmemektedir.

2:En-Men-Ana’nın yerinde bazı listelerde Kichu-Ana’nın ismi bulunmaktadır

Erken dönem Hanedanlar II [değiştir]

MÖ 26ıncı yüzyıl dolayları. Güncel yazıtlarda bilinen pekçok hükümdar Kral Listesinde yoktur.

"Sel her yeri kapladıktan sonra, ve krallık cennetten geldikten sonra, Kraliyet Kiş’deydi."

Kiş’in İlk Hanedanları [değiştir] Jushur: 1200 yıl Kullassina-bel: 960 yıl Nangishlishma: 670 yıl En-Tarah-Ana: 420 yıl Babum: 300 yıl Puannum: 840 yıl Kalibum: 960 yıl Kalumum: 840 yıl Zuqaqip: 900 yıl Atab: 600 yıl Mashda: 840 yıl Arwium: 720 yıl Etana, çoban, Balih: 400 yıl En-Me-Nuna: 660 yıl Melem-Kish: 900 yıl Barsal-Nuna: 1200 yıl Zamug: 140 yıl Tizqar: 305 yıl Ilku: 900 yıl Iltasadum: 1200 yıl En-Men-Barage-Si, Aga: 625 yıl

Daha sonra Kiş yenildi ve Kraliyet E-ana tarafından alındı.

  Hamazi [değiştir] Hadanish: 360 yıl

Daha sonra Hamazi yenilgiye uğradı ve kraliyet Unug tarafından alındı.

Uruk’ın İkinci Hanedanları [değiştir] En-Shakansha-Ana: 60 yıl Lugal-Ure (ya da Lugal-Kinishe-Dudu): 120 yıl Argandea: 7 yıl

Daha sonra Unug yenilgiye uğradı ve kraliyet Urim tarafından alındı.

Ur’un İkinci Hanedanları [değiştir] Nani: 120 yıl Mesh-Ki-Ang-Nanna: 48 yıl  ? : 2 yıl

Daha sonra Urim yenilgiye uğradı ve kraliyet Adab tarafından alındı.

Mari  Anbu: 30 yıl Anba: 17 yıl Bazi: 30 yıl Zizi: 20 yıl Limer, gudu rahip: 30 yıl Sharrum-Iter: 9 yıl

Daha sonra Mari yenilgiye uğradı ve kraliyet Kiş tarafından alındı.

Kiş’in Üçüncü Hanedanları [değiştir] Kug-Baba, kadın meyhane koruyucusu: 100 yıl (Kral Listesindeki tek kadın)

Daha sonra Kiş yenilgiye uğradı ve kraliyet Akshak tarafından alındı.

Akshak  Unzi: 30 yıl Undalulu: 6 yıl Urur: 6 yıl Puzur-Nirah: 20 yıl Ishu-Il: 24 yıl Shu-Sin: 7 yıl

Daha sonra Akshak yenilgiye uğradı ve kraliyet Kiş tarafından alındı.

Kiş’in Dördüncü Hanedanları [değiştir] Puzur-Sin: 25 yıl Ur-Zababa: 400 (6?) yıl Zimudar: 30 yıl Ussi-Watar: 7 yıl Eshtar-Muti: 11 yıl Ishme-Shamash: 11 yıl Shu-Ilishu: 15 yıl Nanniya, kuyumcu: 7 yıl.

Daha sonra Kiş yenilgiye uğradı ve kraliyet Unug tarafından alındı.

Uruk’un Üçüncü Hanedanları (MÖ 2259–MÖ 2235 short chronology).Akkad İmparatorluğu  Sargon, babası bir bahçıvandı, Ur-Zababa’nın sakisiydi, Agade’nin ilk imparatorudur, Agade’yi inşa etmiştir: 40 yıl Rimush, Sargon’un en küçük oğlu: 9 yıl Man-Ishtushu, Sargon’un en büyük oğlu: 15 yıl Naram-Sin, Man-Ishtishu’nun oğlu: 56 yıl Shar-Kali-Sharri, Naram-Sin’in oğlu: 25 yıl

Daha sonra kral kim oldu? Kral kim?

Igigi, Imi, Nanum, Ilulu: dördü birden sadece 3 yıl için hükümdarlık yaptı Dudu: 21 yıl Shu-turul, Dudu’nun oğlu: 15 yıl

Daha sonra Agade yenilgiye uğradı ve kraliyet Unug tarafından alındı.

Uruk’un Dördüncü Hanedanları  Ur-Ningin: 7 yıl Ur-Gigir: 6 yıl Kuda: 6 yıl Puzur-Ili: 5 yıl Ur-Utu (ya da Lugal-Melem): 25 yıl

Daha sonra Unug yenilgiye uğradı ve kraliyet Gutium tarafından alındı.

Gutium dönemi  Inkishush: 6 yıl Zarlagab: 6 yıl Shulme (ya da Yarlagash): 6 yıl Silulumesh (ya da Silulu): 6 yıl Inimabakesh (ya da Duga): 5 yıl Igeshaush (ya da Ilu-An): 6 yıl Yarlagab: 3 yıl Ibate: 3 yıl Yarla: 3 yıl Kurum: 1 yıl Apil-Kin: 3 yıl La-Erabum: 2 yıl Irarum: 2 yıl Ibranum: 1 yıl Hablum: 2 yıl Puzur-Sin: 7 yıl Yarlaganda: 7 yıl  ? : 7 yıl Tiriga: 40 gün Uruk  Utu-hegal: çelişen tarihler vardır (427 yıl / 26 yıl / 7 yıl) Ur’un Üçüncü Hanedanları  "Sümer Rönesansı" Ur-Nammu: 18 yıl MÖ 2065 ile MÖ 2047 arasında.Shulgi: 46 yıl MÖ 2047 ile MÖ 1999 arasında.Amar-Sin: 9 yıl Shu-Sin: 9 yıl Ibbi-Sin: 24 yıl

Daha sonra Urim yenilgiye uğradı. Kraliyet Isin tarafından alındı.

İsin Hanedanlığı 

Aşağı Mezopotamya’daki bağımsız Amorite devletleri. Hükümdarlık MÖ 1730’da sona ermektedir.

Ishbi-Erra: 33 yıl Shu-ilishu: 20 yıl Iddin-Dagan: 20 yıl Ishme-Dagan: 20 yıl Lipit-Eshtar: 11 yıl Ur-Ninurta (Ishkur’un oğlu, bolluk yıllarına hükmetti, ve güzel bir hayat sürdü): 28 yıl Bur-Sin: 5 yıl Lipit-Enlil: 5 yıl Erra-Imitti: 8 yıl Enlil-Bani: 24 yıl Zambiya: 3 yıl Iter-Pisha: 4 yıl Ur-Dul-Kuga: 4 yıl Suen-magir: 11 yıl Damiq-ilicu: 23 yıl

Kraliyetin hüküm sürdüğü 11 şehir vardır. Toplam 134 kral 28876 + X yıl süresince hükmetmiştir.

0
2012-11-19T19:16:33+02:00

Ishbi-Erra: 33 yıl Shu-ilishu: 20 yıl Iddin-Dagan: 20 yıl Ishme-Dagan: 20 yıl Lipit-Eshtar: 11 yıl Ur-Ninurta (Ishkur’un oğlu, bolluk yıllarına hükmetti, ve güzel bir hayat sürdü): 28 yıl Bur-Sin: 5 yıl Lipit-Enlil: 5 yıl Erra-Imitti: 8 yıl Enlil-Bani: 24 yıl Zambiya: 3 yıl Iter-Pisha: 4 yıl Ur-Dul-Kuga: 4 yıl Suen-magir: 11 yıl Damiq-ilicu: 23 yıl

Kraliyetin hüküm sürdüğü 11 şehir vardır. Toplam 134 kral 28876 + X yıl süresince hükmetmiştir.

0