Cevaplar

2012-11-19T19:10:30+02:00

stand up otur 

clean the board = tahtayı sil

0
2012-11-19T19:10:42+02:00

Stand up! (Ayağa kalk!); Open the window! (Pencereyi aç!); Take your ruler! (Cetvelini al!); Point to the map! (Haritayı göster!); Be quiet! (Sessiz ol! (Gürültü yapma!)); Put up your finger! (Parmağını kaldır!); Sit down! (Otur!); Clean the board! (Yazı tahtasını sil!); Pick up your pencil! (Kurşun kalemini al!); Close your books! (Kitaplarını kapat!); Listen to the teacher! (Öğretmeni dinle!); Close the window! (Pencereyi kapat!); Come here! (Buraya gel!); Do the homework! (Ev ödevini yap!); Repeat after me! (Benden sonra tekrarla!); Open your books! (Kitaplarını aç!); Turn on the lights! (Lambaları aç!); Turn off the lights! (Lambaları kapat!); Put on your uniform! (Önlüğünü giy!); Turn off the tap! (Musluğu kapat!); Go to school! (Okula git!); Write your name! (Adını yaz!); Wake up early! (Erken uyan!); Brush your teeth! (Dişlerini fırçala!); Study your  lessons! (Derslerine çalış!); Get up early! (Erken kalk!); Be kind! (Kibar ol!); Draw a picture! (Resim çiz!); Play the flute! (Flüt çal!); Run in the garden! (Bahçede koş!); Answer the question! (Soruyu cevapla!); Look at the board! (Yazı tahtasına bak!); Go to bed early! (Erken yat!); Listen to me! (Beni dinle!); Read the passage! (Pasajı oku!); Turn the page! (Sayfayı çevir!); Bring your books! (Kitaplarını getir!); Keep the board clean! (Tahtayı temiz tut!) …

1 1 1